Industrija

"Tigar" za šest meseci ostvario 98,2 miliona dinara gubitka

Poslovni gubitak kompanije Tigar u periodu januar-jun 2017. iznosi 98,2 miliona dinara dok je u istom periodu prethodne godine iskazan poslovni dobitak od 50,1 milion dinara. Zbog toga kompanija sprema hitne mere za oporavak.

"Konsolidovani poslovni prihodi kompanije zabeležili su pad u odnosu na prethodnu godinu za 23 odsto, što ukazuje na potrebu za preduzimanje brze i odlučne reakcije u cilju oporavka kompanije. Po prvi put u poslednje četiri godine EBIT je lošiji u odnosu na prethodnu godinu. Ovo je bio alarm za preduzimanje odgovarajućih mera nakon sprovedenih konverzija duga u kapital i promene vlasničke strukture, kao što su preduzimanje posebno aktivnosti u delu odnosa sa poveriocima, iznalaženju novih kupaca ali i rešavanju statusa uslužnih entiteta koji već duži period negativno posluje", saopštio je direktor kompanije Vladimir Ilić.

Komentari nisu dozvoljeni za ovaj post.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!