Finansijske usluge

U menjačnicama u Srbiji ubuduće i bugarski lev i rumunski lej

Bugarski lev i rumunski lej moći će da se menjaju u menjačnicama u Srbiji, prema odluci Narodne banke Srbije, koja je, takođe, uvrstila kuvajtski dinar na svoju deviznu kursnu listu.

Pri donošenju odluke o uvođenju rumunskog leja i bugarskog leva na kursnu listu, Narodna banka Srbije se rukovodila učešćem i značajem Rumunije i Bugarske u spoljnotrgovinskoj razmeni Republike Srbije, kao i potencijalima za jačanje i unapređenje ekonomske saradnje sa tim zemljama u narednom periodu. U obzir je uzet i konstantan rast broja državljana Rumunije i Bugarske koji posećuju Srbiju.

Očekuje se da uvođenje ove dve valute podsticajno utiče i na realizaciju zajedničkih ekonomskih projekata Srbije sa Bugarskom i Rumunijom.

Na ovaj način se omogućava zamena bugarske i rumunske valute za dinare i obrnuto, u skladu sa prisutnim interesovanjem, naročito u pograničnim područjima.

Takođe, naglašavaju u NBS, prilikom donošenja odluke o uvođenju rumunskog leja i bugarskog leva na kursnu listu uzeta je u obzir i činjenica da je kreditni rejting ovih zemalja investicionog ranga, kao i da su obe zemlje članice Evropske Unije.

Bugarski lev i rumunski lej će se uključiti na listu deviza i efektivnog stranog novca kojima banke mogu da trguju, kao i na listu efektivnog stranog novca koje ovlašćeni menjači i javni poštanski operator mogu da kupuju i prodaju na domaćem deviznom tržištu. Obe valute će se uključiti i na kursnu listu za devize Narodne banke Srbije.

Bugarska valuta će biti uvedena na kursnu listu pod nazivom "bugarski lev" sa slovnom oznakom BGN i numeričkom oznakom 975, dok će rumunska valuta biti uvedena pod nazivom "rumunski lej" sa slovnom oznakom RON i numeričkom oznakom 946.

Na listu valuta kojima banke i Narodna banka Srbije mogu da trguju u formi deviza uključiće se i valute kojima je do sada bilo moguće trgovati samo u formi efektivnog stranog novca - mađarska forinta, poljski zlot, češka kruna, konvertibilna marka i hrvatska kuna.

Narodna banka Srbije je prilikom donošenja ovakve odluke uzela u obzir sve veće potrebe i zahteve privrednih subjekata zainteresovanih za otvaranje računa u navedenim valutama i trgovinu pomenutim valutama u formi deviza.

"Istovremeno, odlučeno je i da se kuvajtski dinar ponovo uključi na kursnu listu za devize Narodne banke Srbije. Ovakva odluka doneta je uzimajući u obzir da u navedenoj valuti postoje ugovori o zajmu odobreni budžetskim korisnicima, kao i da će se u ovoj valuti povlačiti sredstva u okviru narednih tranši kredita. Na taj način Republika Srbija će ostvariti uštede kroz smanjenje troškova korišćenja posredničkih valuta (evro ili američki dolar) u kreditnim aranžmanima zaključenim u kuvajtskim dinarima. Ovime se povećava efikasnost servisiranja plaćanja odnosno naplate po postojećim (i budućim) kreditima u ovoj valuti u kojima Narodna banka Srbije ima ulogu agenta Republike Srbije", ističu u NBS.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!