Razvoj

U Srbiji 20 odsto populacije zarađuje 9 puta više od najsiromašnijih

Godine tranzicije, koja po oceni svih stručnjaka predugo traju, dovele su do toga da je nejednakost dohotka između najsiromašnijih i najbogatijih u Srbiji izraženija nego u bilo kojoj zemlji regiona, ali i značajno veća nego u svim zemljama Evropske unije.

Studija pod nazivom “Dohodna nejednakost u Srbiji”, koju je uradila grupa profesora sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu Mihail Ardarenko, Jelena Žarković-Rakić i Gorana Krstić, ukazuje da  je visoka stopa nejednakosti primanja štetna za ekonomski rast i da i te kako i direktno i indirektno utiče na društvenu, pa i političku stabilnost, prenosi Dnevnik.

Prema objašnjenju Jelene Žarković-Rakić  nejednak dohodak se meri “džini” koeficijentom koji pokazuje neravnomernu raspodelu bogatstva. Ako je nizak onda je raspodela ravnomerna, a što je viši disproporcija između primanja bogatih i siromašnih u toj zemlji je veća. Studija je došla do podatka da u Srbiji 20 odsto populacije sa najvišim dohotkom zarađuje čak 9 puta više od 20 odsto najsiromašnijih, a taj odnos je najveći u Evropi.

Po njenoj oceni uzroci visoke dohodne nejednakosti u Srbiji su poreska i socijalna politika. Progresivnost oporezivanja dohotka je izrazito mala. Potom, Srbija veoma malo troši na dve glavne socijalne naknade koje su usmerene ka siromašnim: novčanu socijalnu pomoć i dečji dodatak – svega 0,6 odsto BDP, dok je prosečna potrošnja na slične naknade u EU oko 11 odsto BDP-a. Smatra da se nejednakosti u raspodeli dohotka mogu smanjiti, a da bi do toga došlo potrebno je da obrazovanje spreči reprodukovanje nejednakosti odnosno da, kroz ujednačavanje postignuća učenika koji dolaze iz različitog socio-ekonomskog okruženja, omogući da deca roditelja lošijeg ekonomskog statusa imaju jednake šanse da nađu dobar posao i pristojno zarađuju.

Zatim, poseban značaj imaju politike koje doprinose većoj zapošljivosti. U tu grupu spadaju politike obrazovanja, celoživotnog učenja, kao i aktivna politika zapošljavanja. Njen zaključak je da donosioci odluka u Srbiji treba da problem nejednakosti postave u središte ekonomskih i socijalnih politika, jer, kako ističe, model razvoja koji ne radi u korist većine građana ne može da se smatra uspešnim i da bude održiv u dužem periodu.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!