Obrazovanje i posao

U Srbiji se najviše traže inženjeri i zanatlije

U evidenciji nezaposlenih je 570.000 lica, ali veliki broj poslodavaca ne može da nađe adekvatnu radnu snagu, izjavio je direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović.

Lista deficitarnih zanimanja je godinama gotovo nepromenjena, u visokoj stručnoj spremi se traže inženjeri informatike, elektrotehnike, građevinarstva, mašinistva, lekari sa specijalizacijama, farmaceuti, profesori fizike, matematike, rekao je Martinović.

Kod zanimanja gde se traže konkretne veštine, tu, kaže Martinović, dominiraju zanati - bravari, zidari, moleri, zavarivači, kelneri, kuvari, mesari, pekari, a u poslednje vreme vozači i radnici obezbeđenja, negovateljice.

U strukturi lica na evidenciji nazaposlenih, trećina je nekvalifikovana ili polukvalifikovana, tako da se, kaže Martinović, ulažu veliki napori na njihovoj obuci za tražena zanimanja.

Martinović je rekao da neki poslodavci nisu upoznati šta im sve nudi Nacionalna služba za zapošljavanje, od saveta pa do podsticajnih sredstava za nova zapošljavanja.
 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!