Finansijske usluge

UBS: Presudama u korist korisnika kredita podstiču se nerealna očekivanja

Presuda Apelacionog suda u Beogradu od 14. decembra, kojom se naplata naknade troškova obrade kredita oglašava ništavom i nalaže tuženoj banci da primljeni iznos na ime ove naknade vrati korisniku kredita, odnosi samo na jedan konkretan slučaj, saopšteno je iz Udruženja banaka Srbije, i ne odnosi se na ostale slične slučajeve.

Udruženje banaka tvrdi da banke imaju pravo naplate troškova obrade kredita i da su tu odredbe zakona jasne.

Pozivajući se na Zakona o obligacionim odnosima Udruženje navodi da se u članu u članu 1066. stav 2, propisuje sadržaj ugovora o kreditu i to njegov iznos, uslove davanja, korišćenja i vraćanja kredita.

Očito je, smatra Udruženje banaka da se presudom stvara pravna nesigurnost kod rešavanja ovih slučajeva, negativna klima prema bankama i podstiču nerealna očekivanja.

Sve to bi moglo, kako se ocenjuje, da ima za posledicu značajan negativan uticaj na stanje finansijske stabilnosti, a time i privredni razvoj zemlje ukoliko stav suda prihvati kao obavezujući za sve slučajeve istog tipa, kaže se u saopštenju.

Poseban segment ovog pitanja jeste osporavanje prava bankama da naknadu svojih troškova opredele procentualno od visine odobrenog kredita, navodi Udruženje i poziva se na praksu zemalja regiona i Evrope.

Zakon o obligacionim odnosima prepoznaje uslove odobrenja kredita kao neophodan element sadržine ugovora o kreditu, a naknada ovih troškova, predstavlja jedan od uslova odobrenja kredita, zaključilo je Udruženje banka Srbije.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!