Propisi

Ubuduće direktna isplata naknade porodiljama, a ne poslodavcima

Ministar za rad Zoran Đorđević izjavio je će od 1. jula naknada za porodiljsko bolovanje biti isplaćivane direktno porodiljama, a ne njihovim poslodavcima.

Ministar je objasnio je ta odredba Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom doneta kako bi se izbegle zloupotrebe poslodavaca sa porodiljskim naknadama.

"Primetili smo da su poslodavci ranije zloupotrebljavali porodiljske naknade za bolovanje, jer smo mi to uplaćivali njima, a oni su sa velikim kašnjenjima uplaćivali porodiljama, zbog čega se stvorilo veliko nezadovoljstvo kod porodilja", rekao je đĐorđević u GAK "Narodni front" na početku druge faze projekta "Bebo, dobro došla na svet".

Ministar je naveo da će se po novom Zakonu od 1. jula isplaćivati roditeljski dodatak u iznosu od 100.000 dinara za prvo dete, koji sada iznosi 39.504 dinara i jednokratno se isplaćuje.

On je podsetio da dodatak za drugo dete iznosi 154.000 dinara, za treće 278.000 dinara, a za četvrto 370.000 dinara i da se isplaćuju na 24 mesečne rate.

Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom usvojen je u decembru prošle godine, stupio je na snagu 1. januara, a njegova primena počeće 1. jula.

Kako prepoznati falsifikovanu novčanicu?

Veoma je važno da se prepoznaju falsifikovane novčanice, jer na taj način se izbegavaju neprijatne situacije, istkla je Irena Popović iz Narodne banke Srbije.

"Potrebno je razviti svest kod građana da pogledaju primljeni novac, što je pogotovo važno kod dinarskih novčanica, a iz razloga što su falsifikati koji se rade na teritoriji Republike Srbije po našoj kategorizaciji loše i osrednje izrade", kaže Popovićeva za RTV.

Ona dodaje da nisu neophodni stručnost, uređaji, lupa ili UV lampa već da se na osnovu vizulenog izgleda može proceniti da li postoji sumnja autentičnosti novčanice.

"Ukoliko se ispostavi da je primljena sumnjiva novčanica, ona se može uprediti sa bilo kojom drugom originalnom novčanicom ili na sajtu www.nbs.rs pod kategorijom novac utvrditi koji su zaštitni elementi naših novčanica, te na taj način utvrditi da li je novčanica falsifikovana", objašnjava Popovićeva i dodaje da je najvažnije da se krivotvorena novčanica ne vrati u opticaj.

Ona ističe da Krivični zakon sankcioniše svesno vraćanje falsifikovanog novca u opticaj, te da je predviđena novčana kazna, ali i kazna zatvora do tri godine zatvora.

"Ukoliko postoji sumnja u autentičnost novčanice treba otići u prvu ekspozituru bilo koje poslovne banke ili policijsku stanicu, nakon čega započinje procedura čiji je cilj da se novčanice nađu u NBS kako bi se obavila stručna ekspertiza", kaže Popovićeva.

Ona ističe da građani izbegavaju odlazak u policiju zbog neprijatnosti procedure koja se u stanicama sprovode, tj. uzimanje podataka i davanja izjave.

"Oštećeno lice koje preda falsifikovanu novčanicu dobija u banci ili policijskoj stanici potvrdu da je novac trenutno oduzet", kaže Popovićeva i dodaje da se ekspertiza novčanice u NBS obavi u roku od dva meseca.

Ona ističe da je NBS jedina u zemlji koja ima pravo da radi ekspertizu novčanica, nakon čega se stupa u kontakt sa ekspoziturom banke ili policijskom stanicom, koji obaveštavaju lice koje je predalo falsifikovani novac.

"Za predatu novčanicu oštećena lica ne dobijaju naknadu iz razloga što za NBS takva novčanica ne predstavlja nikakvu vrednost, ali ukoliko se ekspertizom utvrdi da su novčanice autentične tada banka svojim klijentima odobrava račun i može da isplati novčanice, a isti slučaj je i u policiji", zaključuje Popovićeva.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!