Društvo

Učenik koji unese drogu okopava cveće

Unišenje droge ili alkohola u školu, upotreba cigareta, "švercovanje" na čas oružja ili petardi, ugrožavanje sopstvene i bezbednosti đaka i nastavnika - sve su ovo prekršaji zbog kojih će učenici ubuduće, pored opomene ili ukora, dobiti i obavezan društvenokorisni, odnosno humanitarni rad.

Ako učenik odbije da u njemu učestvuje, kako su potvrdili za "Novosti" u Ministarstvu prosvete, odgovoran je roditelj. “Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja propisana je odgovornost roditelja za aktivno učestvovanje u svim oblicima vaspitnog rada sa učenikom. Ukoliko to ne učini, škola podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, odnosno krivičnu prijavu radi utvrđivanja odgovornosti roditelja”, kažu u Ministarstvu.

Za bežanje sa časova, korišćenje mobilnog telefona usred nastave ili radi prepisivanja, prepravljanje ocena, uništenje ili krađu školske imovine - predviđen je ceo spektar mogućih obaveza. Đaci će pomagati u uređivanju i održavanju učionice, biblioteke, produženog boravka, trpezarije, u razmeštanju klupa, čišćenju snega ili lišća, okopavanju cveća ili farbanju ograde, u izradi školskih novina ili prezentacija. Odlaziće u vatrogasnu brigadu i informisati se o prevenciji zaštite od požara ako bacaju petarde. Pomagaće dežurnim nastavnicima, zaposlenima na održavanju sportskih terena ili higijene u školi, ali i timovima za zaštitu od nasilja. Učestvovaće u brizi o bezbednosti mlađih učenika uz prisustvo nastavnika, pomagaće u pripremama radionica i predavanja. Drugarima koje su povredili nosiće torbe.

U slučaju povreda zabrane diskriminacije, nasilja i zanemarivanja, i ponašanja koje vređa ugled, čast i dostojanstvo, predviđeno je i učešće u akcijama Crvenog krsta, svratišta, ustanove zaštite dece bez roditeljskog staranja... Za lakše kršenje obaveza dobijaće produžetak obaveze redara, pisanje i prezentaciju sastava na temu u vezi sa greškom koju su načinili, pomagaće u produženom boravku deci u izradi domaćih zadataka ili učenju.

Za sve teže sankcije obavezan je društvenokorisni ili humanitarni rad, i njega određuju razredni starešina, odeljensko veće, direktor ili nastavničko veće, zavisno od toga ko je detetu dao ukor. Angažovanje deteta u ovom radu uzima se u obzir kod zaključivanja ocene iz vladanja.

“Cilj uvođenja Pravilnika o društvenokorisnom, odnosno humanitarnom radu jeste da se pojača prevencija nepoželjnog i neprihvatljivog ponašanja i da se doprinese konstruktivnom rešavanju sukoba. Važno je da se u tom rešavanju sukoba koriste raznovrsni pristupi: tehnika dijaloga, školske i vršnjačke medijacije, savetodavni rad. Tako se radi na razvijanju društveno odgovornog ponašanja učenika i svesti o posledicama sopstvenog ponašanja i ponašanja drugih”, kažu u Ministarstvu.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!