Obrazovanje i posao

Učenje na daljinu - praktičan model usavršavanja zaposlenih

Obrazovanje se danas smatra uslovom opstanka i razvoja modernog društva. U oblasti informacionih tehnologija značaj obrazovanja je u proporcionalnoj srazmeri sa tehnološkim razvojem društva. A razvoj tehnologije je doprineo sve većoj rasprostranjenosti metoda učenja na daljinu.

Obrazovanje ili učenje na daljinu je polje obrazovanja, koje se fokusira na metode učenja i tehnologiju, s ciljem da kroz njih, najčešće pojedinačno, prenese znanje učenicima, koji nisu fizički prisutni u blizini nastavnika ili u tradicionalnim obrazovnim ustanovama, kao što su škola ili učionica. Opisuje se kao proces, koji omogućava pristup učenju i kada su izvor informacija i učenik odvojeni u prostoru, vremenu, ili i u jednom i drugom.

Sa ekspanzijom tehnologije i inovacija u oblasti učenja na daljinu, raspoloživost takvog načina edukacije povećava se dramatično. Mnoge tradicionalne škole neke od svojih programa koncipiraju u obliku učenja na daljinu, a mnoge škole su izrasle fokusirajući se isključivo na elektronsko učenje na daljinu. Nove mogućnosti i obaveze u karijeri mladih ljudi, u smislu promene mesta rada, promene posla zbog boljih finansijskih uslova, promenljivog radnog vremena, velikog broja sastanaka i poslovnih putovanja, rada na terenu, čine da nove generacije studenata, koje su u mogućnosti da svoje školovanje radeći finansiraju, sve više pristupaju programima učenja na daljinu.

Razvoj privrede, koji nas očekuje u budućem vremenu, svakako nam ne dozvoljava situaciju da su nam studenti, mladi ljudi od 18 do 25 godina poslovno neaktivni ili da pak biraju između studija i posla. Te dve vrlo bitne stvari ne mogu biti nikako suprostavljene. Mladom čoveku treba omogućiti da radi i uči u isto vreme. Većina škola u svetu danas ima u svojoj ponudi ozbiljno organizovane Distance Learning programe. Pre svega, takve programe karakteriše velika posećenost i učešće “novih” generacija studenata. Podaci, koje je iznela u javnost gore pomenuta asocijacija, govore o više miliona studenata širom Amerike i Evrope koji su trenutno u nekom od oblika „Distance Learning” studija.

Kod nas to nije slučaj. Pojedinačni slučajevi koji se u našem okruženju gotovo jedva mogu i pronaći i sresti tretiraju elektronsko učenje na daljinu samo kao dodatni servis za pomoć svojim studentima u nastavnom procesu i to najčešće u formi objavljivanja tekstualnih materijala na Internetu. Bez obzira što u svojim razmatranjima polazimo od toga da će budući polaznici biti generacija nezaposlenih svršenih srednjoškolaca, ne smemo iz vida ispustiti jednu veliku populaciju stanovništva i to pre svega:

- nezaposleni odrasli ljudi (sa potrebom sticanja tržišno korisnih stručnih znanja)

- zaposlenih ljudi sa srednjom stručnom spremom (sa potrebom nastavka obrazovanja)

- zaposlenih sa visokom stručnom spremom (sa potrebom inoviranja i nadogradnje postojećih znanja)

Veliki broj konvencija, inicijativa i strategija izvedenih ili promovisanih unutar Evropske unije govori o tome da su najveća očekivanja od obrazovanja upravo u domenu potrebe neprekidnog učenja tokom života.

Naglim razvojem informatičke tehnologije, koja svoju primenu nalazi u gotovo svim područjima ljudske delatnosti, edukacija izlazi iz okvira tradicionalne nastave i postaje nezavisna od vremena i prostora.

 

 

Marijana Čolo, Iteccion

Iteccionhttps://iteccion.rs

Naša vizija je razvoj proizvoda i IT usluga na osnovama dugoročnih predviđanja potreba tržišta, sopstvenih ideja i tehnoloških rešenja.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!