Finansijske usluge

Udeo države u “Jubmes banci” prodat za pet miliona evra

Srbija je prodala na Beogradskoj berzi svoj udeo u “Jubmes banci” od 28,51 odsto kapitala “Alta Pay” grupi za 592,59 miliona dinara (pet miliona evra).

“Republika Srbija od danas zvanično nema udeo u „Jubmes banci”, pošto je na Beogradskoj berzi realizovana blok transakcija, kojom je vlasništvo nad akcijama Republike u toj banci, prešlo na kupca”, navodi se u saopštenju Ministarstva finansija.
Na tender za prodaju „Jubmes banke“ Beograd stigle su dve ponude, od kojih je jedna ispunila sve uslove – ponuda „ALTA PAY GROUP d.o.o.“.
Ponuda ponuđača „ALTA PAY GROUP d.o.o.“ je podrazumevala ponuđenu cenu od 7.207,00 dinara po jednoj akciji za 82.225 komada običnih akcija (paket od 28,51 odsto kapitala), što ukupno iznosi 592.595.575,00 dinara, ili 5.023.754,71 evra po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja ponuda.
Akcijski kapital banke ponuđen na prodaju sastoji se od običnih akcija u vlasništvu Republike Srbije i akcija banaka u stečaju u kojima je Agencija za osiguranje depozita stecajni upravnik.
Ukupna aktiva “Jubmes banke” je oko 120 miliona evra, a njeno učešće u aktivi ukupnog bankarskog sektora Republike Srbije, prema podacima Narodne banke Srbije iznosi 0,42 odsto. Banka ima dve filijale.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!