Upravljanje sobom podrazumeva osvešćivanje odnosa prema odgovornosti za svoj uspeh i svoju motivaciju na poslu i pored toga aktivno upravljanje raspoloživim resursima (i materijalnim i nematerijalnim) sa ciljem da efikasnost i potencijal budu najveći mogući.

U poslednje vreme primetno je da zaposleni sve češće ističu svoje potrebe i očekivanja kako od organizacije tako i od sebe samih. Međutim, dešava se da nisu uvek vešti da ih artikulišu i da se pravilno usmere ka cilju (koji je često izuzetno ambiciozan i nije jasno definisan).

Kako bi se zaposlenima olakšao put ka većoj angažovanosti i efikasnosti, potrebno je upoznati ih sa alatima za razvoj ključnih veština i tehnika samo-rukovođenja.

Prva u nizu veština koja pomaže da osoba i sama krene jednostavnijim i bržim putem u pravcu uspeha i da bude ispunjenija i ostvarenija je postavljanje ciljeva. Idealno je da zaposleni svoje ciljeve postavlja i dogovara sa svojim nadređenim, da zaposleni i nadređeni izgrade partnerski odnos.

Sledeće, potrebno je da osoba podigne nivo svoje samosvesti i da jasno i strukturisano proceni sebe u odnosu na to šta se od nje očekuje, šta je dogovoreno da ona radi i koji je rezultat njenog rada.

Na kraju, bitno je da osoba razume šta joj je potrebno da bi došla do tačke da kompetentno i posvećeno radi svoj posao ili ostvari svoj cilj. Dakle, ovde se radi o osvešćivanju toga da imamo mogućnost da vršimo uticaj na svoje okruženje ne bi li dobili tačno ono što nam je potrebno da ostvarimo svoj uspeh i svoje zadovoljstvo.

Trening samo-rukovođenja namenjen je svim zaposlenima ali i menadžerima, koji čak i kada su aktivni u pogledu bavljenja svojim ljudima nekada nisu podjednako aktivni u upravljanju sobom. Više informacija pronađite na našem sajtu www.hart.rs .

Marija Pavić

HR Konsultant, trener i kouč

www.hart.rs

 

H.art Development Center D.O.O.http://www.hart.rs/

H.art je sertifikovani partner Blanchard International Serbia, time i zvanični predstavnik Ken Blanchard Companies programaza Srbiju, među kojima je i program Situaciono rukovođenje II.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!