Propisi

Velika Britanija pojačava kontrolu nad inostranim preuzimanjem domaćih kompanija

Velika Britanija planira da proširi sadašnja ovlašćenja vezana za blokiranje ili intervenisanje prilikom inostranih preuzimanja domaćih kompanija.

Britanska država trenutno može da interveniše u slučajevima stranog preuzimanja neke domaće kompanije koja ima važu ulogu za nacionalnu bezbednost, za obezbeđenje medijskog pluralizma ili stabilnosti finansijskog sistema.

Međutim, vlada je, iznoseći novu zakonodavnu agendu u okviru kraljičinog obraćanja, navela da planira proširenje nadležnosti koje će joj omogućiti da interveniše u sporazumima bilo kog obima u bilo kom sektoru koji mogu da predstavljaju rizik po nacionalnu bezbednost.

Prema tom planu, biće uveden sistem obaveštavanja koji omogućava preduzećima da vladi ukažu na neku transakciju koja predstavlja potencijalni bezbednosni problem, prenosi B92.

Vlada će onda moći da postavi dodatne uslove za predmetnu transakciju, da je blokira ili da izrekne sankciju za nepoštovanje zakona. Kompanije će imati pravo da ulože žalbu.

Ova mera je koncipirana tako da se bavi rizicima nacionalne bezbednosti gde god da se oni pojave i rezultat je činjenice da i mala kompanija sa sajber ekspertizom može da bude jednako važna kao i neka velika odbrambena kompanija.

Britanija ima jednu od najotvorenijih ekonomija na svetu, ali se zalaže za temeljito ispitivanje uticaja određenih ugovora i trenutno preispituje akvizicije satelitske grupe “Inmarsat” i odbrambene kompanije “Kobam”.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!