Vesti dana | Propisi

Iz budžeta izdvojeno dve milijarde dinara za restituciju u 2018.

Prva obeštećenja za oduzetu imovinu posle Drugog svetskog rata počeće da se isplaćuju u decembru, a budžetom za ovu godinu predviđene su dve milijarde dinara za ovu namenu, kaže direktor Agencije za restituciju Strahinja Sekulić.

Menja se obračun prosečnih plata u Srbiji

Nova metodologija izračunavanja plata za uzorak će uzimati sve poreske prijave, a prosečne plate će se izračunavati na osnovu obračunatih zarada za tekući mesec.

Vlada donela Uredbu o izvozu voća u Rusiju

Vlada Srbije donela je Uredbu o evidenciji izvoznika voća i povrća u Rusiju, kojom se propisuje evidencija izvoznika voća i povrća u svežem stanju sa visokim fitosanitarnim rizikom, njihove obaveze kao i potrebna dokumentacija za evidentiranje, objavljeno je na Internet sajtu Vlade.

Manji porez za nov BMW X5 nego za stara vozila

Porez koji se svake godine plaća prilikom registracije vozila, povećan je za ovu godinu, kako je objavljeno u Službenom glasniku, ali ima i nekih nelogičnosti.

Sporna arbitraža ne sprečava izvršitelje da prodaju hotel "Slavija luks"

Hotel "Slavija luks", vrednosti oko šest miliona evra, izvršitelji će 16. januara ponuditi na prodaju zbog duga od 2,5 miliona evra prema preduzeću "Fil Šar", koje rukovodstvo Hotela "Slavija" osporava.

Todorić tužio Hrvatsku Evropskoj komisiji

Osnivač i bivši predsednik Uprave “Agrokora” Ivica Todorić podneo je tužbu EK protiv Hrvatske, zbog neusaglašenosti "leks Agrokora" sa zakonodavstvom EU.

Izmenama Zakona o stečaju do kraćeg trajanja postupaka

Osnovni cilj donetih izmena i dopuna dosadašnjeg zakonskog propisa jeste da obezbede bolju naplatu poverilaca, ali i omoguće smanjenje troškova i kraće vreme trajanja stečajnog postupka.

Novi iznosi najniže i najviše mesečne osnovice za obračun doprinosa

Po ovlašćenju iz člana 37. stav 2. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, ministar finansija utvrdio je i objavio da najniža mesečna osnovica na koju se obračunava i plaća doprinos za obavezno socijalno osiguranje iznosi 23.053 dinara.

Srbiji istekao bescarinski status u trgovini sa SAD

Sa istekom 2017. godine isteklo je i važenje opšte šeme preferencijala u trgovini Srbije sa SAD, koja je omogućavala bescarinski izvoz srpske robe na američko tržište.

Od poreza naplaćeno više od 1.000 milijardi dinara

Poreska uprava je naplatila više od 1.000 milijardi dinara javnih prihoda u 2017. godini, 35 milijardi više nego godinu ranije, kaže direktorka Dragana Marković.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!