Vesti dana | Propisi

Šta donosi Uredba o vraćanju zemljišta oduzetog u postupku komasacije?

Vlada Srbije usvojila je Uredbu o kriterijumu za utvrđivanje površine poljoprivrednog i šumskog zemljišta u postupku oduzete imovine, koja bi trebalo da reši pitanje zemljišta otuđenog u postupku komasacije, odnosno arondacije.

Sezonski posao može da se obavlja najduže 120 dana

Radnici angažovani na sezonskim poslovima imaće usmeni ugovor sa poslodavcima i neće moći da rade duže od 120 dana u toku jedne godine, a to predviđa nacrt zakona koji je bio na javnoj raspravi.

NBS preuzima nadležnosti Poreske uprave

Narodna banka Srbije od 1. januara 2019. godine preuzima nadležnosti Poreske uprave za obavljanje poslova izdavanja i oduzimanja ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova, poslova izdavanja sertifikata za obavljanje menjačkih poslova i kontrole menjačkih poslova i deviznog poslovanja

Poreske kazne duplirane za pojedine prekršaje

Direktorka Poreske uprave Dragana Marković kaže da su izmenama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji pooštrene kazne za nepoštovanje propisa.

Šta za kompanije znači primena regulative za zaštitu podataka o ličnosti?

Primena nove regulative za zaštitu podataka o ličnosti, poznatije kao GDPR, počinje od 25. maja, a kazna za one, koji ne budu poštovali ovu regulativu, idu i preko 20 miliona evra.

Novi zakon o putevima: Besplatna putarina samo za one koji imaju 80 odsto i više invaliditeta

Srbija će uskoro dobiti novi zakon o putevima, koji će konačno rešiti upravljanje javnim putevima u svojini autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave, ali će svoje mesto dobiti i trenutno nekategorisani putevi.

Povećanje neoporezivog dela zarade smanjilo prihode u budžetu

Izmene Zakona o porezu na dohodak građana smanjile su priliv para u budžetsku kasu, za oko 7,5 milijardi dinara, a smanjenje najviše pogađa budžete lokalnih samouprava, koje dominantno učestvuju u raspodeli prihoda od ovog poreza od oko 4,9 milijardi dinara.

Srpski radnici rade u 99 država

Prema podacima Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, prošle godine je 317 poslodavaca iz Srbije na privremeni rad uputilo 13.916 radnika u 99 država sveta.

Novim zakonom biće omogućeno da „Frikom” daje garancije za „Agrokor”

Izmene zakona o deviznom poslovanju uvode potpunu liberalizaciju kretanja kapitala, pa će građani Srbije moći da ulažu kapital u EU, a stranci na srpsko tržište, bez dosadašnjih barijera.

Srbija po siromaštvu na prvom mestu u Evropi

U Srbiji četvrtina stanovništva sa mesečnim primanjima od 15.400 dinara je u stanju relativnog siromaštva, pa je zemlja prva na listi po siromaštvu ako se poredi sa zemljama EU, rekao je profesor Ekonomskog fakulteta Mihail Arandarenko.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!