Vesti dana | Propisi

Šta predviđa novi Zakon o štrajku?

Posle 22 godine radnici i poslodavci dobiće novi zakon o štrajku kojim se širi krug onih, koji neće smeti da obustave rad. Trenutno je nacrt u fazi javne rasprave.

Formira se registar stvarnih vlasnika preduzeća

Nacrt zakona o evidenciji stvarnih vlasnika, koji je nedavno usvojila Vlada Srbije, predviđa da se do kraja januara sledeće godine formira registar osoba, koje su pravi vlasnici najmanje 25 odsto preduzeća.

Dok se ne završi poreska kontrola nema izmene podataka u APR-u

Agencija za privredne registre neće moći od 28. aprila da izvrši brisanje privrednog subjekta, registruje statusne promene i vrši promene podataka, koji se odnose na osnivača, odnosno člana, kao ni da vrši promenu naziva, sedišta, uloga i oblika organizovanja kod poreskih obveznika kod kojih je otpočet postupak poreske kontrole, uključujući i radnje Poreske policije, odnosno kod onih subjekata kojima je privremeno oduzet PIB.

Za građane zemalja Balkana od 2021. godine novi režim za ulazak u EU

Državljani zemalja Zapadnog Balkana će od 2021. godine morati preko interneta od EU da traže dozvolu za ulazak u prostor Šengena, uz cenu od sedam evra.

Šta donosi Uredba o vraćanju zemljišta oduzetog u postupku komasacije?

Vlada Srbije usvojila je Uredbu o kriterijumu za utvrđivanje površine poljoprivrednog i šumskog zemljišta u postupku oduzete imovine, koja bi trebalo da reši pitanje zemljišta otuđenog u postupku komasacije, odnosno arondacije.

Sezonski posao može da se obavlja najduže 120 dana

Radnici angažovani na sezonskim poslovima imaće usmeni ugovor sa poslodavcima i neće moći da rade duže od 120 dana u toku jedne godine, a to predviđa nacrt zakona koji je bio na javnoj raspravi.

NBS preuzima nadležnosti Poreske uprave

Narodna banka Srbije od 1. januara 2019. godine preuzima nadležnosti Poreske uprave za obavljanje poslova izdavanja i oduzimanja ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova, poslova izdavanja sertifikata za obavljanje menjačkih poslova i kontrole menjačkih poslova i deviznog poslovanja

Poreske kazne duplirane za pojedine prekršaje

Direktorka Poreske uprave Dragana Marković kaže da su izmenama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji pooštrene kazne za nepoštovanje propisa.

Šta za kompanije znači primena regulative za zaštitu podataka o ličnosti?

Primena nove regulative za zaštitu podataka o ličnosti, poznatije kao GDPR, počinje od 25. maja, a kazna za one, koji ne budu poštovali ovu regulativu, idu i preko 20 miliona evra.

Novi zakon o putevima: Besplatna putarina samo za one koji imaju 80 odsto i više invaliditeta

Srbija će uskoro dobiti novi zakon o putevima, koji će konačno rešiti upravljanje javnim putevima u svojini autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave, ali će svoje mesto dobiti i trenutno nekategorisani putevi.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!