Vesti dana

Sindrom sagorevanja na poslu – burnout

Fenomen sagorevanja na poslu vezuje se za stresna, neprijatna iskustva koja zaposleni doživljavaju na radnom mestu. Sindrom ima svoj tempo razvoja, a kada dosegne maksimum može imati i potpuno razorno dejstvo na pojedinca, kako na mentalnom tako i na fizičkom nivou

Organizaciona kultura

Stabilna i snažna poslovna organizaciona kultura utiče na motivaciju zaposlenih i sigurnost, povećavajući individalne učinke i poslovne rezultate cele organizacije

Značaj jezika u poslovnoj komunikaciji

U poslovnoj komunikaciji sagovornici su često ograničeni da slobodno misle i da se adekvatno izražavaju zbog mentalnih barijera nametnutih kulturom sopstvenog jezika

Veština slušanja kao deo komunikacionog procesa

Iako je slušanje sagovornika možda i najvažniji deo komunikacije, većina ljudi nema adekvatnu kulturu slušanja, usled loše razvijenih navika. Prosečan čovek obično koristi samo polovinu kapaciteta kada sluša sagovornika, što ga može skupo koštati kada je u pitanju posao, pa čak i privani život

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!