Finansijske usluge

Zašto je važna procena vrednosti kapitala?

Procena vrednosti kapitala podrazumeva skup složenih i sofisticiranih postupaka vrednovanja imovine i obaveza preduzeća sa ciljem da se formira i iskaže nezavisno mišljenje o njihovoj procenjenoj vrednosti.

Ključ za precizno, međunarodno prihvatljivo i kredibilno vrednovanje je detaljno poznavanje i razumevanje priznatih tehnika i načina na koje se one primenjuju u konkretnim situacijama. Procena može da se obavi u svrhe poreskog planiranja, prodaju kompanije ili poslovanje uopšte. Procenu obavlja kvalifikovani procenitelj, čime se otklanja bila kakva moguće neizvesnost u ovom procesu.

Postoje najrazličitiji razlozi usled kojih je potrebno obaviti utvrđivanje vrednosti kapitala preduzeća. Oni mogu uključiti kupovinu ili prodaju preduzeća, spajanje i pripajanje, partnerski ili akcionarski ugovor, pitanje sporova koji uključuju izgubljenu dobit ili ekonomsku štetu, sporove manjinskih akcionara u neravnopravnom položaju, i sl.

Osnovne kategorije procene vrednosti kapitala su najpre, procena vrednosti gde se izražava vrednosni stav o predmetu procene koji nije neprikosnoven, zatim skup složenih i sofisticiranih postupaka kao niza poslovnih aktivnosti i postupaka sprovedenih od strane stručnjaka i, u završnoj fazi, iskazivanje mišljenja eksperta.

Vrste procene u zavisnosti od predmeta procene su procena vrednosti materijalne imovine, procena vrednosti kapitala i procena vrednosti lične imovine.

Procena vrednosti kapitala koja je izvršena na osnovu karakteristika preduzeća kao što su prihodi, poslovni i novčani tokovi ili imovina – validna je onoliko dugo koliko su validne njene osnovne pretpostavke. Kao takva, spada u redovne usluge koje nudi revizorska kuća KRESTON MDM. Ovo društvo za reviziju, finansijski i računovodstveni konsalting nastoji da koristeći svoje resurse gradi dinamičan poslovni odnos sa klijentima i pruža usluge najvišeg kvaliteta.

Kreston MDMhttp://krestonmdm.com/sr/

KRESTON MDM je društvo za reviziju, finansijski i računovodstveni konsalting osnovano 2005. godine kao MDM Revizija sa ciljem da gradi dinamičan poslovni odnos sa klijentima i pruža usluge najvišeg kvaliteta.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!