Svet građevinarstva-nekretnina

Zašto je važno da zgrade imaju energetski pasoš?

 Prema Pravilniku o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada svi novoizgrađeni objekti, kao i oni na kojima se vrši više od 25% rekonstrukcije, moraju posedovati energetski pasoš.

To znači da će svi oni koji grade nove, ali i rekonstruišu, adaptiraju ili saniraju postojeće objekte morati da nabave ovaj dokument, kako bi se tačno znalo kakva su svojstva, od čega je građena zgrada, ali što je najvažnije i koliki je predviđen utrošak električne energije za grejanje. Na taj način će energetski pasoši doprineti poboljšanju tržišta nekretnina i kvalitetu gradnje.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!