Omladinsko preduzetništvo

Zašto preduzeća (uglavnom) ne mogu da rastu bez menadžment konsultanata?

Ako sam ja vlasnica preduzeća, pa valjda ja najbolje poznajem svoje preduzeće?  Neće sad tamo neko sa strane da mi priča šta treba da radim?

Možda je tako.  Možda i nije. Da jeste, ne bi bilo uspešnih i manje uspešnih preduzeća u istom sektoru nego bi sva bila sudbinski povezana sa okolnostima, koje dominantno utiču na rast. Golim okom vidimo da ima mikro, malih i srednjih preduzeća, koja bolje posluju ove nego prethodne godine. Neka od njih možda imaju privilegovan pristup resursima, informacijama ili ugovorima.  Neka imaju sreće da im taj jedan ugovor menja bilans.  Neka, možda i najbrojnija u ovom skupu, imaju menadžment konsultante, koji im pružaju pomoć tamo gde škripi i pomažu im da izbegnu zamke rasta.

Komentari nisu dozvoljeni za ovaj post.

Udruženje poslovnih konsultanata Srbijehttp://upks.org.rs/

UPKS se zalaže za razvoj I promociju vrednosti koje su, kao polazne vrednosti, uključene u Profesionalni kodeks UPKS.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!