Finansijske usluge

Zašto treba ulagati u akcije?

Investiranje u akcije predstavlja preduzetničku aktivnost, koja zauzima gornji kraj na skali odnosa rizik-prinos. Ova karakteristika akcija da donose natprosečnu zaradu čini i najveći deo atraktivnosti ove vrste ulaganja, ali nikako ne treba zaboraviti i pripadajući rizik, koji sa sobom nosi.

Stoga, ulaganjem u akcije trebalo bi da se bave samo pojedinci, koji raspolažu sa najmanje osnovnim ekonomsko-finansijskim znanjem, i poseduju zdravorazumsku logiku neophodnu za odlučivanje.

Komentari nisu dozvoljeni za ovaj post.

Wisebrokerhttps://wisebroker.rs/sr/

WISE Broker jedna je od vodećih brokersko-dilerskih kompanija u Srbiji. Osnovana je 2000 godine pod nazivom Senzal, i od tada pruža usluge berzanskog posredovanja na srpskom tržištu kapitala i plasira se među vrhunske posrednike na Beogradskoj berzi.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!