Finansijske usluge

Agencija Standard and Poor’s zadržala kreditni rejting Srbije na korak do investicionog

Agencija za rejting Standard and Poor’s zadržala je kreditni rejting Srbije na nivou BB+, na korak do investicionog, uprkos izraženim neizvesnostima iz međunarodnog okruženja. Agencija je zadržala i stabilne izglede za povećanje rejtinga Srbije u narednom periodu, što je potvrda izgrađene otpornosti domaće ekonomije na brojne globalne izazove.

Agencija posebno ističe kredibilan okvir makroekonomskih politika, dok je adekvatan nivo deviznih rezervi jedan od važnih stubova odbrane naše ekonomije od potresa iz eksternog okruženja. Kao važne faktore očuvanja kreditnog rejtinga Standard and Poor’s posebno naglašava i kredibilnu monetarnu politiku Narodne banke Srbije, kao i očuvanje umerenog nivoa javnog duga. U izveštaju se navodi i da je bankarski sektor Srbije dobro kapitalizovan, profitabilan i likvidan i da je nivo problematičnih potraživanja na istorijskom minimumu.

Agencija navodi da su sukob u Ukrajini, kao i s njim povezano usporavanje ekonomske aktivnosti u Evropi, na Srbiju imali ograničeni uticaj. Ocenjuju da srednjoročne perspektive rasta naše privrede ostaju dobre, podržane modelom rasta domaće ekonomije koji je zasnovan na izvozno orijentisanim granama.

Što se tiče energetske situacije u Srbiji, agencija ističe da su rezerve gasa u skladištima dovoljne za celu zimu, kao i da je uvoz nafte diversifikovan, tj. da Srbija ima mogućnosti za uvoz ovog energenta iz više zemalja.

Kao važan faktor opredeljenosti za nastavak strukturnih reformi agencija ističe i novi stendbaj aranžman s Međunarodnim monetarnim fondom.

U izveštaju se navodi i da će se fiskalni deficit, nakon privremenog povećanja usled globalne energetske krize na nivoe od 3–4% bruto domaćeg proizvoda, brzo vratiti na opadajuću putanju.

U uslovima snažnog rasta cena energenata na međunarodnom tržištu, povećao se i tekući deficit platnog bilansa, ali je zadržana njegova pokrivenost rekordnim prilivom stranih direktnih investicija. Takođe, snažni prilivi stranih direktnih investicija iz prethodnih godina proširili su izvoznu bazu srpske privrede, što je pomoglo smanjenju eksternih rizika i rastu deviznih rezervi.

Što se tiče kretanja inflacije, u izveštaju se navodi da je Narodna banka Srbije povećanjem referentne kamatne stope sprečila dalje širenje inflatornih pritisaka. Takođe, agencija kao važne ističe i sinhronizovane mere Vlade koje su se odnosile na ograničenje cena osnovnih životnih namirnica. Usidrena inflaciona očekivanja, uz smanjenje globalne cene energenata, među važnim su faktorima koji će opredeliti vraćanje inflacije u granice cilja u 2024. godini.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!