Propisi

ARHIVIRANJE: Povratak u budućnost

Pisati o komponenti poslovnog okruženja, koje je prilično neuređeno sa aspekta države, uvek je izazov. Kada pričamo o temama, koje se tiču arhiviranja, postoje dve paralelne stvarnosti na koje je neophodno još sa početka teksta ukazati..

Sa jedne strane, institucije koje regulišu i nadležne su za ovu oblast, novo doba u kome se već neko vreme nalazimo, a gde, da ne bude zabune, govorimo o digitalnim, odnosno, elektronskim dokumentima i arhivama nazivaju “digitalnim mrakom”.

Komentari nisu dozvoljeni za ovaj post.

Centar za razvoj arhivskih tehnologija - CERAThttp://cerat.rs/

Centar za razvoj arhivskih tehnologija je međunarodna, strukovna, neprofitna organizacija koja se bavi novim tehnologijama u oblastima upravljanja dokumentima, informacijama, elektronskim dokumentima, arhiviranjem i zaštitom arhivske građe.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!