Finansijske usluge

“Banca Intesa” – prva banka koja je uvela uslugu poreskog savetovanja

“Banca Intesa” je u saradnji sa revizorsko-konsultantskom kompanijom Ernst&Young (EY), u paket svojih usluga, koje pruža kroz Magnifica platni račun, uključila i poresko savetovanje za fizička lica, koje klijentima pruža mogućnost korišćenja Online poreskog kalkulatora, konsultacije sa poreskim savetnicima u vezi sa poreskim aspektima proizvoda koje “Banca Intesa” nudi svojim klijentima i redovno informisanje o izmenama poreskih propisa.

Osluškujući potrebe svojih Magnifica klijenata, “Banca Intesa” je odlučila da uvede uslugu poreskog savetovanja i da ih sve objedini na posebnoj internet stranici dizajniranoj u te svrhe https://magnificataxsupport.bancaintesa.rs. Na jednom mestu, korisnici ove usluge mogu pristupiti Onlajn kalkulatoru, koji omogućava obračun poreza na dohodak građana i pravljenje potrebne poreske prijave, na brz i jednostavan način. Pored toga klijentima su na raspolaganju i poreski  stručnjaci iz kompanije EY, sa kojima Magnifica klijenti  mogu da se konsultuju o najznačajnijim poreskim pitanjima u vezi sa proizvodima koje im Banca Intesa nudi. Svoj termin za razgovor sa poreskim stručnjakom, klijenti mogu zakazati kroz Kalendar sastanaka na navedenoj veb stranici.

Korisnicima Magnifica platnog računa banka će redovno dostavljati i Poreski bilten, periodičnu stručnu publikaciju kroz koju će ih informisati o najznačajnijim temama iz oblasti poreza. Prvi broj, koji je već poslat na više hiljada adresa korisnika Magnifica platnog računa, posvećen je temi Poreza na dohodak građana za fiskalnu 2018. godinu, dok će i svaki naredni nastaviti da prati aktuelne teme.

Imajući u vidu da je 15. maj rok za podnošenje godišnjih poreskih prijava na dohodak građana, “Banca Intesa” je uvođenjem usluge poreskog savetovanja želela da blagovremeno odgovori na specifične potrebe svojih klijenata i omogući im da na brz i jednostavan način ispune svoje poreske obaveze.

 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!