Energetika

Banca Intesa smanjuje potrošnju energije

U nameri da odgovornim upravljanjem resursima pruži doprinos merama štednje u aktuelnim uslovima globalne energetske neizvesnosti, Banca Intesa, deo međunarodne bankarske grupe Intesa Sanpaolo, usvojila je akcioni plan za optimizaciju potrošnje električne energije i gasa u svojim poslovnim prostorijama.

„Unapređenje modela upravljanja resursima deo je širih napora Banca Intesa da utiče na dugoročno smanjenje indirektnih uticaja na životnu sredinu kroz finansiranje zelenih i održivih inicijativa, ali i svojih direktnih uticaja kroz minimiziranje sopstvenog ekološkog otiska. Kao jedan od pionira održivosti na tržištu Srbije, želimo da i na ovaj način, sledeći preporuke Vlade Republike Srbije, pružimo doprinos prevazilaženju zehtevnog perioda pred nama, ali i da sopstvenim primerom ukažemo našim zaposlenima, klijentima i široj društvenoj zajednici na neophodnost promene modela ponašanja, pogotovo u kontekstu aktuelnih ekoloških i socijalnih izazova“, izjavio je Darko Popović, predsednik Izvršnog odbora Banca Intesa.

Predviđene mere u poslovnoj mreži Banca Intesa, koja broji 147 ekspozitura u 88 gradova širom Srbije, podrazumevaju izmenjeni režim rada dekorativne rasvete i svetlećih reklama, koje neće biti uključivane ni tokom dana, niti u večernjim i noćnim satima, dok će osvetljenje u ekspoziturama biti upaljeno samo tokom radnog vremena. Pored toga, Banca Intesa će optimizovati i način regulacije temperature u ekspoziturama na način da će uređaji za grejanje biti uključeni i podešeni na optimalnu temperaturu samo tokom radnog vremena i boravka zaposlenih i klijenata u prostorijama.

Mere racionalizacije biće primenjene i u zgradama centrale Banca Intesa, gde će se sistem za grejanje aktivirati pre početka radnog vremena i gasiti po njegovom završetku. Dodatno, u cilju smanjenja nepotrebnog trošenja električne energije, radno osvetljenje u kancelarijama i hodnicima zgrada će se isključivati nakon radnog vremena, dok će deo svetla i plafonske rasvete biće trajno isključen. Komercijalna dekorativna rasveta i svetleće reklame banke će biti ugašene i tokom dana i u večernjim i noćnim satima, a novogodišnja svetleća dekoracija neće biti postavljena ni na zgradama centrale, niti u ekspoziturama banke.

Uvažavajući ESG principe u svim segmentima poslovanja, Banca Intesa teži da ostvari pozitivan uticaj na društveno okruženje i životnu sredinu i kroz stalno širenje portfolija proizvoda i usluga koje stavlja na raspolaganje građanima i privredi. Uz podršku svoje matične grupe Intesa Sanpaolo, banka je ove godine pod povoljnim uslovima plasirala 28 miliona evra kredita za projekte cirkularne ekonomije, kao i dodatnih 25 miliona evra za unapređenje energetske efikasnosti, zaštitu životne sredine i podršku preduzetnicama.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!