Baza znanja

KAKO ESG KONCEPT UTIČE NA PRODAJNE REZULTATE?

Konsultantska kuća „Casa Forte”, u saradnji sa Privrednom komorom Beograda, organizovala je 28. juna 2024. godine međunarodnu konferenciju "Prodaja i prodajni kontroling" na temu “Kako ESG koncept utiče na prodajne rezultate?”

Nataša Konstantinović, menadžerka programa za podršku zagovaračkim inicijativama u Trag fondaciji: Mladi ljudi donose energiju koja je neophodna za pozitivne promene u društvu

„Program „Pokret Polet“ daje priliku mladima da svoje znanje primene i prošire praktičnim radom, a takođe ih uči kako građanski aktivizam i učešće u procesima donošenja odluka vodi razrešenju društvenih problema u oblasti socio-ekonomskog razvoja. Mladi donose polet i energiju koja je neophodna za bilo koju promenu, ali je veoma važno da dobiju podršku kako bi istrajali u svojim nastojanjima da menjaju svoje okruženje na bolje“, izjavila je u intervjuu za naš portal Nataša Konstantinović, menadžerka programa za podršku zagovaračkim inicijativama u Trag fondaciji, koja je u okviru trogodišnjeg programa „Pokret Polet“ objavila treći konkurs za mlade istraživače/-ice.

Milica Kezić Marčić, menadžerka programa za podršku zagovaračkim inicijativama u Trag fondaciji: Inicijative civilnog društva doprinose unapređenju socijalnog preduzetništva

„U Srbiji je socijalno preduzetništvo u fazi intenzivnog razvoja, naročito od usvajanja Zakona o socijalnom preduzetništvu početkom 2022. godine, ali je važno da se stvore uslovi za dalje unapređenje te oblasti. Potrebni su zajednički napori države, civilnog društva i medija kako bi se širila svest o značaju socijalnog preduzetništva i osnažila podrška za osnivanje novih preduzeća, kroz unapređenje saradnje između različitih sektora društva“, izjavila je u intervjuu za naš portal Milica Kezić Marčić, menadžerka programa za podršku zagovaračkim inicijativama u Trag fondaciji, koja je u okviru trogodišnjeg programa „Pokret Polet“ objavila treći konkurs za podršku javnom zagovaranju, namenjen organizacijama civilnog društva.

Udruženi možemo da pomognemo većem broju ljudi

„Naša fondacija pomaže velikom broju ugroženih sugrađana u gradu, a zahvaljujući saradnji sa Bankom hrane Vojvodine, uspevamo redovno da im obezbedimo hranu i druge potrepštine. Podržavamo ukidanje PDV-a na doniranu hranu; na taj način bi se ohrabrili proizvođači i distributeri da više doniraju. Broj porodica koje dobijaju našu pomoć znatno bi se povećao zahvaljujući toj inicijativi, a ujedno bi više hrane bilo iskorišćeno, umesto da završava na deponijama“, izjavio je Miroslav Đorđević, dobitnik VIRTUS nagrade za individualnu filantropiju.

Marija Mitrović, direktorka programa filantropije Trag fondacije: Kompanije kroz svoje filantropske inicijative doprinose rešavanju važnih društvenih problema

„Kompanije postaju sve više svesne svoje dužnosti da uzvrate društvu i zato tome pristupaju na strateški način kako bi maksimizirali korist po zajednicu i proširili svoj društveni uticaj. Posebno su značajne donacije kompanija sa dugoročnim efektom, jer vode trajnim rezultatima koji će obuhvatiti veliki broj korisnika i učiniti društvo boljim mestom za život za sve njegove članove“, izjavila je Marija Mitrović, direktorka programa filantropije Trag fondacije koja je ove godine 17. put zaredom dodelila VIRTUS nagradu za filantropiju.

Novi BELEX skup podataka za predviđanje cene akcije

Fintech je aktuelna tema koja privlači interesovanje velikog broja subjekata, uključujući privredu i akademsku zajednicu. Odbor za finansijsku stabilnost definiše fintech kao „tehnološki omogućenu inovaciju u finansijskim uslugama koja može rezultirati novim poslovnim modelima, aplikacijama, procesima ili proizvodima sa povezanim materijalnim uticajem na pružanje finansijskih usluga“.

MENADŽMENT ZASNOVAN NA ZNANJU: SLUČAJ SRPSKIH KOMPANIJA

Menadžment zasnovan na znanju je strategija kreiranja, institucionalizovanja i distribucije znanja sa ciljem unapređenja poslovne prakse i rasta kompanijskog profita. Kako tvrdi Nobelovac Paul Romer „na tržištu ideja, postoji efekat grudve snega, što više znamo, lakše otkrivamo”. Na koji način se upravlja znanjem u srpskim kompanijama?

Marija Mitrović, direktorka za filantropiju i partnerstva Trag fondacije: Strateška korporativna filantropija donosi novu kulturu poslovanja

„Kroz korporativnu filantropiju, kompanije pokazuju svoju posvećenost društvu i zajednici kako bi ispunile svoje etičke i moralne odgovornosti predstavljajući vrednosti za koje se zalažu. Strateška filantropija je jedinstven i snažan način povezivanja društvene odgovornosti kompanije i ciljeva koji su efikasno usmereni na povećanje blagostanja zajednice. Ovaj model omogućava kompaniji da se temeljnije posveti rešavanju određenog problema, kao i da se profiliše kao važan akter u zajednici u kojoj posluje”, izjavila je Marija Mitrović, direktorka za filantropiju i partnerstva Trag fondacije, koja ove godine 17. put dodeljuje VIRTUS nagradu za filantropiju.

Studijski program „Menadžment prodaje” - naučite kako da implementirate najbolja rešenja iz privredne prakse

Prateći tržišne trendove, visokoškolske ustanove svoje programe sve više usklađuju sa potrebama privrede i interesovanjima mladih, fokusirajući se na specijalizaciju iz različitih oblasti.

Nataša Konstantinović, koordinatorka programa javnih politika u Trag fondaciji: Za razvoj socijalnog preduzetništva potrebne su podsticajne mere

„Socijalno preduzetništvo predstavlja razvojnu oblast u Srbiji, a postoje brojne mogućnosti za unapređenje tog sektora. Nacionalnim programom razvoja socijalnog preduzetništva kreirale bi se konkretne mere koje bi pospešile razvoj socijalnih preduzeća dajući im različite vrste olakšica i finansijskih podsticaja koje su im neophodne da bi bili konkurentni na tržištu, a da i dalje ostvaruju svoju društvenu misiju“, izjavila je u intervjuu za naš portal Nataša Konstantinović, koordinatorka programa javnih politika u Trag fondaciji, koja realizuje program „Pokret Polet“.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!