Baza znanja | Ljudski resursi

„Galeb rukovodioci“ – stil rukovođenja koji ne donosi uspeh

Postoje mnogi oblici i stilovi rukovođenja. Jedan od oblika, koji je veoma zastupljen, svakako je galeb menadžment.

Uspešne obuke podstiču polaznika da traži nova rešenja, Zorica Marinović, direktor firme „ Moja obuka“

Poslovne obuke ne mogu biti zamena za redovno obrazovanje, već su, pre svega, njegova nadogradnja i podrška. Reč je o stručnom usavršavanju, čiju primenu nalazimo u svim oblastima poslovanja.

10 osobina dobrih lidera

Liderstvo je veština, koja se uči jednako kao i druge poslovne veštine. Iako kažemo poslovne veštine, iste liderske veštine se bez razlike upotrebljavaju i u poslovnim, ratnim, društvenim, političkim ili državničkim okolnostima.

Kako da ostvarite korist od sistema upravljanja zaposlenima?

Svaka firma, kao i svaki sistem upravljanja su različiti, pa su zato i ciljevi, kao i koristi koje ostvaruju, vrlo različiti. Ključ uspeha je u prilagođavanju, potrebama i stanju uz minimalno korišćenje resursa. Na taj način ćete ostvariti one ciljeve sistema, koje kao firma želite.

Šta je uloga administrativnog asistenta?

U kompanijama pozicija poslovnog administratora svaki dan sve više dobija na značaju. Nijedna firma, ni organizacija ne može uspešno poslovati bez stručne administracije. Tako da je izvesno da se poslovi vezani za administraciju pozicioniraju među najzastupljenijim zanimanjima u svetu.

Kako da ono što izgovaramo zvuči zanimljivo?

Slike. Slike. Slike. Raspršite ih po vašem govoru i postaćete zabavniji i imaćete veći uticaj na publiku.

HR menadžer mora znati da odabere prave ljude

Osoba koja daje sud o tome ko će zauzeti određeno radno mesto, a ko će ga napustiti ili preći na drugu poziciju jeste upravo HR menadžer, tj. menadžer ljudskih resursa.

Pravilna procena zaposlenih donosi bolje rezultate

Procena zaposlenih predstavlja strukturisani pristup utvrđivanju određenih psiholoških karakteristika i kompetenci zaposlenih. Ono što je ideja ovakve procene jeste predviđanje budućeg ponašanja i uspešnosti u postizanju rezultata u nekoj oblasti.

Šta je važno da znate kada zapošljavate nove ljude?

U medijima poslednjih meseci često se mogu pročitati tekstovi da je aktuelni Zakon o radu nepravedan prema zaposlenima i da on ne sprečava nesavesne poslodavce da zloupotrebljavaju svoje radnike. Međutim, vlasnici malog biznisa znaju da je jako teško pronaći vredne i savesne radnike, koji o poslu i imovini firme brinu na zadovoljavajući način.

Kako vam karijerna sidra mogu pomoći da motivišete zaposlene?

Svako od nas ima određene karijerne aspiracije, odnosno, težnje u profesionalnom životu. Za poslodavca je važno da prepozna profesionalne težnje svojih zaposlenih, kako bi mogao da ih motiviše na pravi način i da od njih dobije najbolje rezultate.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!