Berza i novac

Ukupan suficit budžeta 34,3 milijardi dinara

Srbija je u periodu od januara do oktobra 2016. ostvarila suficit budžeta u visini od 34,3 milijardi dinara, objavilo je Ministarstvo finansija.

Javni dug Srbije u oktobru 24,59 milijardi evra

Javni dug Srbije iznosio je na kraju oktobra 2016. godine 24,59 milijardi evra, što je za 460 miliona više nego u septembru, prema upravo objavljenom Izveštaju Ministarstva finansija o tekućim makroekonomskim kretanjima.

Vlada usvojila budžet za 2017. godinu, rast BDP-a 3 odsto, inflacija 2,4 odsto

Vlada Srbije usvojila je Predlog zakona o budžetu za 2017. godinu, kojim su planirani prihodi u iznosu od 1.092,9 milijardi dinara i rashodi od 1.162 milijardi dinara. Predviđeni fiskalni deficit na niovu Republike za sledeću godinu je 69,1 milijardi dinara.

Sakso Banka predstavila moćan alat za različite strategije za trgovanje opcijama

Sakso banka (Saxo Bank), specijalista za investicije i internet trgovanje različitim tržišnim materijalima, objavila je danas pokretanje usluge kombinovanih naloga za izvršenje za sve korisnike koji trguju opcijama.

Morgan Stenli strategija za 2017 - "kupujte akcije“

Investiciona banka Morgan Stenli u svom poslednjem pregledu globalne strategije za 2017 godinu, predlaže investitorima akciju „velike rotacije“, koje je koncetrisana na promenu fokusa investiranja sa dužničkih plasmana u akcije, prateći trend potizivnog raspoloženja američkog tržišta posle pobede Trampa.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!