Obrazovanje i posao

Besplatna usluga mentoringa za mikro, mala i srednja preduzeća, klastere i zadruge za 2019. godinu

Raspisan je Javni poziv za besplatnu mentoring uslugu za mikro, mala i srednja preuzeća, preduzetnike, klastere i zadruge kroz učešće u Programu standardizovanog seta usluga za MMSPP Ministarstva privrede Republike Srbije koji realizuje Razvojna agencija Srbije (RAS). Javni poziv otvoren je do 1. juna 2019. godine.

Mentoring je besplatna usluga  kojom se pruža sveobuhvatna podrška korisnicima kroz individualni pristup.  Proces mentoringa odvija se po metodologiji Razvojne agencije Srbije (RAS), razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA). Mentorstvo pomaže vlasniku ili direktoru preduzeća da prepozna ključnu tačku potencijala svog poslovanja, a korisnik uz pomoć mentoringa razvija i sprovodi akcioni plan koji ima za cilj poboljšanje poslovnih rezultata.

Mentori imaju profesionalno iskustvo u radu sa malim i srednjim preduzećima, dolaze iz 16 akreditovanih regionalnih razvojnih agencija i sertifikovani su od strane Razvojne agencije Srbije, a u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju.

Do sada je uslugu mentorstva u Srbiji koristilo oko 2.000 korisnika. Prema podacima, u tim privrednim subjektima zabeleženo je kumulativno povećanje poslovne dobiti za 15% u odnosu na prethodnu godinu. 

Pravo na učešće u Programu imaju MMSPP, klasteri i zadruge koje ispunjavaju sledeće uslove:

1. Novoosnovani privredni subjekti - ne stariji od 3 godine od dana objavljivanja Javnog poziva;

2. Postojeći privredni subjekti - registrovani pre marta 2016. godine;

3. Klasteri;

4. Zadruge.

Javni poziv, Uputstvo i obrasci za prijavu dostupni su na sajtu RAS, www.ras.gov.rs,    kao i na internet  stranama akreditovanih razvojnih agencija (ARRA) i u štampanom obliku u ARRA.

Za detaljnije informacije svi zainteresovani mogu se obratiti Razvojnoj agenciji Srbije na e-mail mentoringssu2019@ras.gov.rs ;  ili na broj telefona: 011/3398 809.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!