Projekti

Bespovratna sredstva za inovativna rešenja preduzeća

Otvoren javni poziv za programe Fonda za inovacionu delatnost: Program ranog razvoja i Program sufinaniranja inovacija.

Fond za inovacionu delatnost raspisao je novi javni poziv kroz koji će  dodeliti 4,5 milion evra za podršku inovativnim aktivnostima malih i srednjih preduzeća: Program ranog razvoja i Program sufinansiranja inovacija.

Za ovaj javni poziv, koji je otvoren do 1. jula 2019. godine, sredstva su obezbeđena iz IPA projekta „Razvoj novih proizvoda i usluga kroz komercijalizaciju istraživanja u malim i srednjim preduzećima“.

Program ranog razvoja namenjen je mikro i malim preduzećima, koja posluju ne duže od tri godine, a koja razvijaju tehnološku inovaciju za kojom postoji potreba na tržištu. Inovativni projekti preduzeća se sufinansiraju u iznosu od 80 hiljada evra. 

Program sufinansiranja inovacija namenjen je mikro, malim i srednjim preduzećima kojima su potrebna značajna finansijska sredstva za realizaciju razvojnog ciklusa tehnoloških inovacija i pokrivanje visokih troškova za prenos istraživanja u komercijalno održiv proizvod. Inovativni projekti preduzeća se sufinansiraju u iznosu od 300 hiljada evra. 

Prijave inovativnih projekata podnose se putem portala Fonda za inovacionu delatnost.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!