Obrazovanje i posao

BIZNIS KUP SRBIJE

Valor group i Casa Forte pokreću Biznis Kup Srbije, namenjen privredi, koji će se održati tokom septembra, oktobra i novembra 2021. godine.

Šta je Biznis kup?

Po ugledu na tradicionalni Valor kup organizovan u bankarskom sektoru http://valorgroup.rs/sr/vesti.1.29.html  ovog puta, pomoću poslovne simulacije Coin&Fund https://casaforte.rs/coinfund/  razvijene od strane Casa Forte i namenjene korišćenju u biznisu, zajedničkim snagama Valor group i Casa Forte pokreću Biznis Kup Srbije namenjen privredi.

Biznis kup Srbije je edukativni i takmičarski događaj na kom ćete imati priliku da se upoznate sa teorijskim znanjima i praktičnim iskustvima i zajedno sa vašim dosadašnjim znanjem i iskustvom, testirate nivo dostignuća svog tima kroz vođenje virtuelnog preduzeća u Coin&Fund simulaciji.

Inspiraciju za organizovanje Biznis kupa pronašli smo u svakodnevnim poslovnim izazovima preduzeća, težnji za učenjem i unapredjenjem poslovanja, mogućnosti testiranja kvaliteta odluka u virtualnom preduzeću, takmičenju i promociji učesnika kupa.

Ljudi najbolje uče kroz rad i primenu-simulaciju za razoj poslovnih veština i znanja u konkurentnom okruženju koje je realno ali istovremeno oslobođeno stvarnog rizika daje priliku takmučaru da isti sagleda i evaluira. Simulacija poslovanja doprinosi stvaranju korporativne kulture koja je zasnovana na holističkom pristupu - posmatranju organizacije kao celine.

Kome je Biznis kup namenjen?

Učešće na kupu mogu uzeti preduzeća iz svih poslovnih oblasti, industrija, svih veličina preduzeća, klasteri, udruženja jer je postizanje poslovnog uspeha kroz gradjenje kvalitetnih timova cilj u svim organizacijama bez razlike da li su MSP ili koorporacije, privatne ili javne ustanove.

Biznis kup takmičenje kroz Coin&Fund edukativno poslovnu simulaciju uči takmičare pravilnom i analitičkom sagledavanju odluka u biznisu, čineći ih boljim kolegama, zaposlenima i preduzetnicima. Preporučujumo da jedan takmičarski tim čine juniori-budući donosioci odluka i seniori-menadžeri, lideri sa iskustvom, i iz različitih organizacionih delova preduzeća.

U realnom svetu mogu proći i godine pre nego što pojedinac dođe u poziciju da donese poslovnu odluku kakvu naše virtualno preduzeće simulira, a kakvu će takmičari imati priliku na kupu da donesu. Pored toga, posle donošenja takve odluke postojati feed-back o posledicama na finansijske pokazatelje i celokupno poslovanje preduzeća.

Vaše timove mogu da čine:

 • Vlasnici preduzeća i najviši menadžment
 • Rukovodioci, menadžeri, nosioci poslovnih funkcija prodaja, proizvodnja, nabavka, logistika, IT, finansije, kontroling, računovodstvo, opšti poslovi
 • Perspektivni referenti u kojima firma prepoznaje potencijal, želi da razvija njihove kompetence i podržava ih u samostalnom odlučivanju.

Koji su benefiti za učesnike?

 • Sticanje novih znanja iz teorije i prakse upravljanja i vođenja preduzeća
 • Takmičari imaju priliku da testiraju ispravnost poslovnih odluka merenih kroz finansijske pokazatelje
 • Podrška mladim članovima tima da samostalno donose odluke i bolje razumeju njihov uticaj na poslovni rezultat firme
 • Simulacija poslovanja doprinosi stvaranju korporativne kulture koja je zasnovana na holističkom pristupu – posmatranju organizacije kao celine
 • Kroz simulaciju vođenja preduzeća vrši se provera usvojenih znanja
 • Promocija preduzeća, timova i pojedinačnih članova tima na portalima naših medijskih partnera i društvenim mrežama
 • Novčana nagrada za Šampiona Biznis kupa Srbije u vrednosti od oko 1.000.000 RSD  -besplatno učešće na Biznis kupu Srbije za pobednika grupe (vršimo povraćaj kotizacije  pobedniku grupe + novčana nagrada za tim Šampiona Biznis kupa u iznosu uplaćene kotizacije + besplatno učešće na Biznis kupz Srbije 2022)
 • Sertifikati o učešću

Coin&Fund

Poslovna simulacija Coin&Fund je deo nastavnog programa Univerziteta Singidunum, u upotrebi je u brojnim preduzećima na projektima podržanim od strane EBRD (Evropske banke za obnovu i razvoj) i RAS (Razvojne agencije Srbije), a tradicionalno je u upotrebi na takmičenjima koja Casa Forte organizuje povodom Svetske nedelje novca, a u cilju podizanja svesti mladih o finansijskoj pismenosti, upravljanju novcem i finansijama i razvoju preduzetničkih veština. Timovima, koje čine učenici i studenti, uz podršku iskustva iz prakse koju su pružili su predstavnici velikih firmi, banaka, Privredne komore, direktori gradskih preduzeća, kroz realne simulacije i zadatke, igrači uz svoje mentore prevazilazile prepreke u poslovanju fiktivnih preduzeća i donose odluke i rešenja.

Predavači će preneti svoja iskustva i dati savete za rešavanje dilema, sumnji, pitanja i briga koje su svakodnevno povezane sa upravljanjem preduzećem i poslovnim procesima.

Takmičarskom delu predhode obuke na kojima ćete se detaljnije upoznati sa:

 • vezom između poslovnog i finansijskog modela
 • načinom donošenja odluka: svesno ili podsvesno?
 • važnosti kontinuiranog rad na biznisu
 • važnosti planiranja i testiranja odluka-prevođenja aktivnosti u brojeve
 • smernicama za vođenje timova, efikasnog i efektivnog rada sa klijentima, proizvodima/uslugama, zaposlenima
 • praktičnim iskustavima u implementaciji najboljih biznis modela u Srbiji i regionu
 • vođenjem biznisa u virtuelnom B2B preduzeću pomoću online simulacije Coin&Fund-demo pre takmičenja

Propozicije za učešće timova i detalji konferencije:

Svaki tim može da broji od 2 do 5 članova u zavisnosti od vase odluke.

Kotizacija: 2.990 EUR po timu (bez PDV-a)

Odobravamo: Early bird cenu od 2.490 EUR (bez PDV-a)

 • Za prijave i uplate za Grupu A: Beograd i okolina do 13. septembra
 • Za prijave i uplate za Grupu B: Niš i okolina do 27. Septembra
 • Za prijave i uplate za Grupu C: Vojvodina do 11. Oktobra
 • Za prijave i uplate za Grupu D: Kragujevac, Čačak, Užice, Požega do 25. oktobra

Pobednik takmičenja (u grupi i finalu) je tim koji ostvari najveći PRINOS NA ANGAŽOVANA SREDSTVA.

Pobednički tim u grupi kao nagradu dobija POVRAĆAJ kotizacije u PUNOM iznosu.

FINALISTI BIZNIS KUPA SRBIJE dobijaju poklon pakete prijatelja kupa.

Šampion BIZNIS KUPA SRBIJE dobija NOVČANU NAGRADU u vrednosti do 1.000.000 RSD i poklon pakete prijatelja kupa.

Događaj će biti snimljen od strane organizatora.

Biznis Kup organizujemo po principu sportskog takmičanja: po 10 kompanija se takmiče u 4 grupe za učešće u finalu kupa i titulu Šampion Biznis kupa Srbije.

 • Grupa A: Beograd i okolina, održava se u Beogradu, 24 i 25. septembar
 •  Grupa B: Niš i okolina, održava se Nišu, 08 i 09. oktobra
 •  Grupa C: Vojvodina, održava se u Novom Sadu, 22 i 23. oktobar
 •  Grupa D: Kragujevac, Čačak, Užice, Požega, održava se u Kragujevcu, 05. i 06. novembar

Veliko finale Biznis kupa Srbije održava se 19. novembra u Beogradu.

Isti događaj realizujemo i u Crnoj Gori – Montenegro biznis kup.

Napomena:

* Biznis kup Srbije se održava offline, uživo. Poslovna simulacija Coin&Fund može se koristiti na bilo kojoj fizičkoj lokaciji sa pristupom Internetu, tako da se Biznis kup Srbije može održati i u izmenjenim uslovima usled situacije izazvane Covid-19 pandemijom,a saglasno preporukama Vlade RS koje budu važile u terminima održavanja kupa.

** Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 7 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije..Timovičiji pojedini članovi koji budu sprečeni da učestvuju nakupu biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca.

Agenda:

Prvi radni dan – PETAK

     10.00 - 10.15                          Uvodno obraćanje                                             Organizatori

     10.15 - 11.00        Veza između poslovnog i finansijskog modela               Aleksandar Vasilski

     11.00 - 11.15                                  Pauza

     11.15 - 12.00            Zašto je važan kontinuiran rad na biznisu?                 Veljko Davidović

     12.00 - 12.45            Zašto je važno planirati i testirati odluke -                  Biljana Lazarević

                                              Prevođenje aktivnosti u brojeve

     12.45 - 13.45                                  Ručak

     13.45 - 14.30        Biznis simulacija, Vođenje virtuelnog preduzeća    B. Lazarević, V. Davidović

                                                          demo organizatora                               A. Vasilski

     14.30 - 15.15      Vođenje virtuelnog preduzeća u Coin&Fund                           Timovi

                                                    - proba takmičenja

     15.15 - 15.30                    Zaključci i zatvaranje dana

     15.30 - 18.30        Vannastavne aktivnosti – koktel, networking

Agenda:

Drugi radni dan – SUBOTA

10.00 - 10.45      Praktična iskustva u implementaciji najboljih biznis                 V. Davidović

                          modela u Srbiji, regionu i iz multinacionalnog okruženja

10.45 – 11.30     Smernicama za efikasan i efektivan rad sa klijentima,             B. Lazarević

                               proizvodima/uslugama, zaposlenima

11.30 – 11.45                                  Pauza

11.45 – 12.30           Kako donosimo poslovne odluke,                                     A. Vasilski

                                               svesno ili podsvesno?

12.30 – 13.30                                   Ručak

13.30 – 14.30              Biznis simulacija – takmičenje                                          Timovi

14.30 – 15.00                    Proglašenje pobednika

15.00 – 15.30                           Diskusija, Q&A

 

Organizatori:

 

Veljko Davidović, Direktor Casa Forte

Veljko Davidović, po obrazovanju diplomirani mašinski inženjer, Senior Consultant, sa liste konsultanata Evropske banke za obnovu i razvoj za program ASB (Advice for Small Businesses) na domaćem tržišti i program IP (International project) u internacionalnom domenu i vlasnik kompanije Casa Forte koja se bavi savetodavnim uslugama i treninzima iz oblasti strateškog menadžmenta, sa posebnim fokusom na komercijalne poslove.

Tokom bogate karijere u lokalnim i međunarodnim kompanijama (Nelt co, Delhaize, Forma Ideale, Unihem Trading, AGS gastro sistemi) u različitim industrijama (robe široke potrošnje, nameštaja, ugostiteljske opreme, gradnje, logistike i distribucije itd ) i na različitim konsalting projektima stekao je ogromno iskustvo i ostvario rezultate verifikovane kroz pozitivne preporuke za poslovni model koji implementiraju kompanije po njegovim savetima.

Predhodno Veljkovo angažovanje je generalni direktor Nelta Mozambik.

 

Biljana Lazarević, Senior Consultant Casa Forte

Biljana Lazarević, Senior consultant u konsultantskoj kući Casa Forte je na listi konsultanata Evropske banke za obnovu i razvoj za program ASB (Advice for Small Business) i internacionalni program IP (International project), realizator je nastave NAPA (Nacionalne akademije za javnu upravu) sa dugogodišnjim iskustvom u radu u privredi i bankarskom sektoru.

Biljana se bavi edukacijima i in-house (tailor made) projektima za različite polaznike: firme, institucije, pojedince, saradjuje sa visokoškolskim institucijama kao gostujući predavač i publikuje stručne radove na domaćim i medjunarodnim portalima namenjenim razvoju MSP www.mojafirma.rs , www.ekonomski.net, www.podjetnik.net

Biljana je mentorka u programu "Podeli svoje znanje" Evropskog pokreta u Srbiji koji se realizuje uz podršku američke ambasade.

Ona je idejni je tvorac online poslovne simulacije Coin&Fund koja je u primeni u brojnim preduzećima i nastavi jednog poslovnog fakulteta.

Aleksandar Vasilski, Managing direktor Valor Group Ltd

Aleksandar Vasilski je diplomirao 2004.godine na fakultetu Grenoble Graduate School of Business. Profesionalnu karijeru je započeo u Raiffeisen banci, a zatim prelazi u Erste banku. Bio je direktor kreditnih rizika za pravna lica. Juna 2013.godine osnovao je Valor Group, kompaniju koje se bavi profesionalnom edukacijom i razvojem ljudi.

Predavač je sa bogatim iskustvom u zemlji i inostranstvu. U prethodnom periodu od osam godina, izveo je preko 700 treninga iz oblasti Finansijskog menadžmenta, Kreditnog rizika, Upravljanja naplatom, Liderstva... Njegova nova strast je Energetska psihologija, Ljudsko ponašanje i Upravljanje promenama.

Predavač je koji na veoma moderan i jednostavan način donosi i najkompleksnije teme. Njegov spoj institucionalnog poznavanja biznisa i rada u privredi daje izuzetan praktičan potencijal koji veoma rado deli sa svojim klijentima.

 

 

 

 

 

 

 

Casa Fortehttp://www.casaforte.rs/

Casa Forte je privatno preduzeće i bavi se konsaltingom i edukacijama, kao i zastupanjem interesa kompanije pred trećim licima u komercijalnim i drugim poslovima.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!