Računovodstvo i finansije

CERAT: Arhivsko poslovanje i elektronski dokument

CERAT organizuje seminar 27.10.2017. na temu ARHIVSKO POSLOVANJE I ELEKTRONSKI DOKUMENT.

Centar za razvoj arhivskih tehnologija je međunarodna, strukovna, neprofitna organizacija koja se bavi novim tehnologijama u oblastima upravljanja dokumentima, informacijama, elektronskim dokumentima, arhiviranjem i zaštitom arhivske građe. Ciljevi centra su da ponudi nezavisna istraživanja, analize, edukacije, konsalting kao i inovativne i praktične preporuke u cilju:

 Unapređenje svesti o mestu, značaju i ulozi primene novih arhivskih tehnologija,
 Edukacije pružaoca usluga iz oblasti arhivskih tehnologija,
 Promocije i razvoja novih arhivskih tehnologija,
 Ostvarivanje tesne saradnje sa stručnim i naučnim ustanovama, organizacijama i javnim
medijima.

Aktivnosti centra su usmerene ka produbljivanju i promociji razumevanja inventivnih tehnologija iz oblasti kojima se centar bavi.

Seminar ARHIVSKO POSLOVANJE I ELEKTRONSKI DOKUMENT namenjen je kompanijama i organizacijama koje kod svojih zaposlenih žele da unaprede znanje o arhivistici, arhiviranju dokumentacije, elektronskim dokumentima, elektronskim arhivima i svim servisima koji se odnose na pomenute oblasti.

Znanje koje će polaznici seminara steći usklađeno je sa aktuelnim zakonom Republike Srbije i obuhvata izmene i dopune novog Zakona koji je u skupštinskoj proceduri a čiji je sadržaj usklađen sa zahtevima Evropske unije.

Predavači na seminaru su eksperti sa višegodišnjim iskustvom, zaposleni u Istorijskom Arhivu Beograda, Istorijskom Arhivu Grada Novog Sada i Istorijskom Arhivu Požarevca.

Seminar se održava 27. oktobra 2017. godine u Beogradu u nastavnom centru „STUDIO STEPENIK“ na adresi Bulevar Zorana Đinđića 84 sa početkom u 9:30 časova.

Cena seminara je 5.500,00 dinara po polazniku i uključuje nastavni materijal, piće, ručak i sertifikat.

Više informacija možete pronaći na sledećem linku.

Komentari nisu dozvoljeni za ovaj post.

Centar za razvoj arhivskih tehnologija - CERAThttp://cerat.rs/

Centar za razvoj arhivskih tehnologija je međunarodna, strukovna, neprofitna organizacija koja se bavi novim tehnologijama u oblastima upravljanja dokumentima, informacijama, elektronskim dokumentima, arhiviranjem i zaštitom arhivske građe.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!