Razvoj

COP28: EIB Global predstavlja novi pristup pravičnoj otpornosti i tranziciji u cilju pomoći najugroženijim zajednicama

EIB je prva međunarodna finansijska institucija koja je inicirala pristup pravične otpornosti koji će se primenjivati od 2024. godine. EIB proširuje podršku za pravičnu tranziciju na globalnom nivou, uključujući kroz Partnerstva za pravičnu energetsku tranziciju i inicijative Tima Evropa u devet pilot zemalja.

Na konferenciji o klimatskim promenama COP28, EIB Global, razvojni ogranak Evropske investicione banke (EIB), predstavio je novi pristup koji će omogućiti povećanje finansijske i savetodavne pomoći za pravičnu tranziciju i pravičnu otpornost širom sveta. Time će EIB postati prva međunarodna finansijska institucija koja će od početka 2024. godine primenjivati pristup pravične otpornosti. Nadovezujući se na veliko iskustvo u Evropskoj uniji stečeno kroz podršku zajednicama u procesu dekarbonizacije, EIB Global će na globalnom nivou povećati podršku za pravičnu tranziciju počevši od Bosne i Hercegovine, *Kosova, Crne Gore, Severne Makedonije, Srbije, Ukrajine, Južne Afrike, Indonezije i Vijetnama.

Ova inicijativa namenjena je za podršku projektima u oblasti niskougljenične infrastrukture, energetske efikasnosti, obnovljive energije, razvoja malih i srednjih preduzeća, obrazovanja, obuke i prekvalifikacija za radnike pogođene zelenom tranzicijom, kao i za sanaciju životne sredine i obnovu ekosistema. U tom pravcu, EIB Global već radi na izgradnji finansijskih, tehničkih sredstava i partnerstva kako bi pomogao u razmeni znanja i pripremi projekata pravične tranzicije i otpornosti širom sveta. Pored savetodavne pojmoći, na raspolaganju će biti direktno, kao i posredničko kreditiranje preko fondova, banaka i mikrofinansijskih institucija.

„Dekarbonizacija naših privreda i izgradnja njihove otpornosti na klimatske promene moraju se realizovati isključivo na društveno odgovoran način,” rekao je potpredsednik EIB Ambroaz Fajol. „Prema novom pristupu EIB Global za pravičnu tranziciju i pravičnu otpornost, podržavamo zemlje i ljude koji su najviše pogođeni klimatskom krizom i zelenim politikama. Cilj nam je da klimatsko delovanje koristi svima. Pozivam naše partnere da nam se pridruže u ključnim nastojanjima da podržimo održive investicione projekte koji nikoga ne zapostavljaju.”

Inovativni pristup pravičnoj otpornosti

Mehanizmi za pravičnu otpornost omogućiće da politike i projekti klimatskog prilagođavanja odgovore na potrebe svih uključenih strana, kako bi se izbegli neželjeni efekti, poput rastuće geografske i društvene nejednakosti. Počevši od 2024. godine EIB Global će podršku usmeriti ka najnerazvijenijim zemljama, onima pogođenim konfliktima, kao i malim ostrvskim državama u razvoju. Pored toga, biraće projekte klimatskog prilagođavanja u kojima egzistencija lokalnih zajednica zavisi od prirodnih resursa i ekosistema, kao i one gde je uključeno autohtono stanovništvo, žene, mladi, migranti i druge osetljive grupe koje su u većoj meri pogođene klimatskim promenama.

EIB Global podržava partnerstva za pravičnu energetsku tranziciju i aktivno je uključen u inicijative Tima Evropa usmerene na prestanak proizvodnje energije iz uglja. Banka će i izvan pilot zemalja pružati pomoć radnicima i zajednicama pogođenim zatvaranjem postrojenja na fosilna goriva ili delatnosti koje uključuju njihovu ekstrakciju.

EIB na konferenciji COP28

Pregled aktivnosti EIB na COP28 možete naći na našem veb sajtu. EIB ima paviljon u delu plave zone namenjenom pratećim događajima i organizuje niz događaja na mnogobrojne teme. Kompletnu agendu možete naći ovde. Slobodno nam se pridružite i gledajte sesije uživo ili kasnije, kako vam više odgovara. Pored toga, EIB ima zajednički paviljon sa grupom multilateralnih razvojnih banaka. Kompletnu agendu možete naći ovde.

Evropska investiciona banka (EIB) je institucija dugoročnog kreditiranja Evropske unije, u vlasništvu država članica EU. Ona dugoročna finansijska sredstva stavlja na raspolaganje za zdrave investicije, da bi doprinela ostvarivanju ciljeva politike EU.

Pristup EIB za pravičnu tranziciju i pravičnu otpornost usledio je nakon objave izjave o namerama na klimatskoj konferenciji COP27. Pristup EIB u skladu je sa zajedničkom izjavom multilateralnih razvojnih banaka kojom su preuzele obavezu da se pridržavaju pet glavnih načela pravične tranzicije. Pored toga, EIB blisko sarađuje sa Evropskom komisijom na podršci za pravičnu tranziciju unutar Evropske unije. To jedinstveno znanje i iskustvo EIB će primeniti kako bi operacionalizovala svoju podršku za pravičnu tranziciju širom sveta.

  • EIB je prva multilateralna razvojna banka koja je, svojom kreditnom politikom u sektoru energetike donetom 2019. godine, obustavila finansiranje aktivnih projekata u oblasti energije iz fosilnih goriva, uključujući prirodni gas.
  • EIB je 2021. godine postala prva multilateralna razvojna banka koja je svoje finansijske aktivnosti uskladila sa Sporazumom iz Pariza.
  • Svojim Planom klimatskog delovanja Banke Grupacija EIB je predvidela da, tokom kritične decenije, u periodu 2021–2030. godine, podrži investicije u klimatsko delovanje i održivost životne sredine vredne hiljadu milijardi evra.
  • EIB je preuzela obavezu da do 2025. godine poveća investiranje u klimatske mere i održivost životne sredine na više od 50% godišnjeg kreditiranja EIB – taj procenat je prošle godine premašen, odnosno iznosio je 58%.
  • EIB je 2021. godine objavila svoj prvi namenski Plan prilagođavanja u cilju jačanja investicija i tehničke podrške radi zaštite projekata od uticaja ekstremnih vremenskih pojava i povećanja klimatske otpornosti postojeće i nove infrastrukture. 

EIB Global je specijalizovani ogranak Grupacije EIB posvećen poslovima izvan Evropske unije i ključni partner za strategiju EU Globalni izlaz. Nastojimo da do kraja 2027. godine podržimo investicije vredne najmanje 100 milijardi evra – oko trećine ukupnog cilja programa Globalni izlaz. U okviru Tima Evropa, EIB Global neguje snažna, fokusirana partnerstva, zajedno sa partnerskim razvojnim institucijama i civilnim društvom. EIB Global približava Grupaciju EIB lokalnim zajednicama, preduzećima i institucijama pomoću naših kancelarija širom sveta.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!