Finansijske usluge

Da li će "Apple" ipak biti prinuđen da plati 15 milijardi evra Irskoj?

Irska se suočava sa kaznom Evropske unije zbog toga što nije naplatila godišnji porez od kompanije „Apple Inc.“ u iznosu od čak 15 milijardi evra.

Evropska komisija može izdati tzv. neusaglašenu akciju do kraja nedelje, tvrdi izvor Bloomberga. EU je prisilila Irsku da prikupi traženi novac, a prvobitni rok je bio 3. januar.

Evropska komisija je prošle godine naredila „Apple“-u da isplati dug za porez u iznosu od 13 milijardi evra, smatrajući da je Irska toj kompaniji dozvolila bavljenje nepoštenim poslovima, kojima je smanjila stopu poreza na dobit. Obe strane, i „Apple“ i Irska vlada su uložile žalbu na ovu odluku Komisije.

U iščekivanju rezultata žalbe, irske vlasti bi trebale da prikupe novac od američke kompanije i da ih stave na odvojen račun. Ako rezultat uložene žalbe, na koji se može čekati i do pet godina, bude u korist američke kompanije i irske vlade, novac će biti vraćen „Apple“-u. Sa druge strane, Vlada traži od vrha kompanije da, u međuvremenu, uplati traženi novac, dok je žalba u razmatranju. Irsko ministarstvo finansija, portparol EU i portparolka kompanije „Apple“ nisu želeli da komentarišu ove navode.

Ako Evropska komisija smatra da EU nije uspela da izvrši nalog za povraćaj, regulatori mogu podneti tužbu sudovima u Luksemburgu, koji će zatim odlučivati o navodnom nepoštovanju zakona i koji mogu izdati novčanu kaznu.

EU targetira ono što smatra nepravičnim poreskim praksama, koje pružaju selektivnu prednost nekim kompanijama, kako bi ih privukle da tu posluju i otvore nova radna mesta. Isti tim je spreman da odluči i u slučaju protiv kompanija kao što su „Amazon.com Inc.“ i „McDonald's Corp.“

 

Izvor: Bloomberg

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!