Finansijske usluge

Da li država planira da zaradi na socijalnoj pomoći?

U Srbiji ima oko 175 hiljada radno sposobnih ljudi, koji primaju socijalnu pomoć. Vlada Srbije je najavila usvajanje izmena Zakona o socijalnoj zaštiti, s ciljem da se uvede radno angažovanje kao kriterijum dobijanja pomoći. To znači da će socijalna pomoć ubuduće morati da se zaradi. Osim što se na ovaj način prava ugroženih grupa umanjuju nametanjem radne obaveze, postavlja se pitanje po kojoj ceni rada će se radno angažovati ova lica, kao i da li se mora na radni angažman plaćati porez i doprinos, pogotovo što je u nekim lokalnim samoupravama u primeni model radne nadoknade socijalne pomoći, koja se sprovodi po različitim aršinima.

Vlada Srbije je još 2014. godine donela Uredbu o radnoj aktivaciji korisnika novčane socijalne pomoći po kojoj, da bi neko ostvario pravo na pomoć, treba da se obrazuje ili uključi u društveno koristan rad. Međutim, taj akt nije bio obavezujući, te su stoga različiti i rezultati njegove primene po opštinama. Prema podacima lokalnih samouprava, mali je broj primalaca socijalne pomoći, koji su spremni da rade i prihvate ponuđene poslove, kao i obuku ili dokvalifikaciju, jer su zadovoljni onim što dobiju od države ne radeći ništa.

Komentari nisu dozvoljeni za ovaj post.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!