Da li je domaće pravno lice u spoljnom prometu kao kupac usluge iz inostranstva uvek oslobođeno obaveze PDV?

Zavisi od toga kakav poreski tretman ima poreski dužnik/ tj domaće pravno lice, koje uvozi usluge iz inostranstva. Ako je poreski dužnik obveznik PDV sistema ima obavezu  da na vrednost  primljenih usluga obračuna PDV.

T.O.T. d.o.o.http://tot.co.rs/

Naše preduzeće se bavi skupom poslova koji obezbeđuje funkcionisanje računovodstvenog informacionog sistema i poslova finansijske funkcije.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!