Da li novoosnovano doo ima pravo na poreske olakšice i u kom periodu?

Novoosnovano doo po zakonima Republike Srbije nama pravo ni na kakve olakšice, sem u slučaju kada je reč o investiciji većoj od 100 miliona dinara koja će zaposliti najmanje 20 ljudi (onda postoji pravo da se traži subvencija za investiciju), međutim novac se mora prvo investirati, a ljudi uposliti, pa se tek onda prilažu dokumenta za tu subvenciju. Procedura je dosta komplikovana i dugo traje.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!