Da li postupak likvidacije d.o.o. može sprovoditi osnivač samog društva ili to mora biti treće lice?

Postupak likvidacije društva može sprovoditi i osnivač, ukoliko je imenovan Odlukom skupštine svih članova društva. Za takvu odluku je potrebno da glasa dve trećine od ukupnog broja glasova svih članova.

Advokatska kancelarija Gotovachttp://advokatigotovac.com/

Advokatska kancelarija se bavi zastupanjem domaćih i stranih fizičkih i pravnih lica pred sudovima u građanskim predmetima, privrednim sporovima i odbranama u krivičnim postupcima.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!