Da li pravno lice može platiti troškove lečenja zaposlenog i u kom iznosu?

Pravno lice nema ograničenja u plaćanju troškova zaposlenog. Međutim, treba napomenuti da je do 37.252,00 dinara neoporezivo.

T.O.T. d.o.o.http://tot.co.rs/

Naše preduzeće se bavi skupom poslova koji obezbeđuje funkcionisanje računovodstvenog informacionog sistema i poslova finansijske funkcije.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!