Da li preduzeće može platiti trošak zdravstvenih usluga za zaposlenog i kakav je poreski tretman?

Preduzeće može platiti  trošak zdravstvenih usluga zaposlenim radnicima, koji su direktno u vezi sa poslovanjem, na primer transportno preduzeće plaća vozačima lekarski pregled/ direktno je trošak zdravstvenih usluga povezan sa obavljanjem delatnosti, preduzeće za knjigovodstvo plati radnicima oftamološki pregled, troškovi se priznaju uz odgovarajuću dokumentaciju.

 

Knjigovodstvena agencija TOT

T.O.T. d.o.o.http://tot.co.rs/

Naše preduzeće se bavi skupom poslova koji obezbeđuje funkcionisanje računovodstvenog informacionog sistema i poslova finansijske funkcije.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!