Da li se može smatrati kršenjem autorskih prava kopiranje ili distribucija kopija knjige ili stručnog autorskog materijala drugog lica?

Kada se radi o tzv. "pravu na privatno kopiranje" potrebno je utvrditi i razjasniti da li se kopiranje vrši za lične nekomercijalne potrebe fizičkog lica (zadovoljenje nekomercijalnih potreba fizičkog lica), da li su umnoženi primerci stavljeni u promet ili su korišćeni za neki drugi oblik javnog saopštavanja dela. Zatim, ispitati u svakom konkretnom slučaju da li se radi o normalnom iskorišćavanju dela (za sopstvene potrebe) i da li se time ne vređaju legitimni interesi autora.

Advokatska kancelarija Gotovachttp://advokatigotovac.com/

Advokatska kancelarija se bavi zastupanjem domaćih i stranih fizičkih i pravnih lica pred sudovima u građanskim predmetima, privrednim sporovima i odbranama u krivičnim postupcima.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!