Društvo

Dan sećanja na žene žrtve nasilja

Povodom Dana sećanja na žene žrtve nasilja, koji je Vlada Republike Srbije ustanovila 18. maja 2017. godine, u cilju podsećanja na rizik od femicida i njegove posledice, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog iskazuje puno razumevanje za zabrinutost građanki i građana i izražava duboku žal za svim ubijenim ženama i devojčicama, saosećajući ujedno i sa svim ženama i devojčicama koje su izložene nekom vidu nasilja.

U okviru svojih nadležnosti, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog je tokom 2021. i 2022. godine izradilo nekoliko zakonskih, podzakonskih i strateških dokumenata u oblasti unapređenja ljudskih prava sa ciljem sprečavanja nasilja nad ženama. Reč je o Zakonu o zabrani diskriminacije i Zakonu o rodnoj ravnopravnosti, sa pripadajućim pravilnicima kojima se bliže uređuju obaveze prema ovom zakonu, zatim o Strategiji prevencije i zaštite od diskriminacije za period od 2022. do 2030. godine, Strategiji za rodnu ravnopravnost od 2021. do 2030. godine i Strategiji za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2022. do 2030. godine – sva tri dokumenta sa pratećim akcionim planovima za njihovo sprovođenje.

U Zakonu o rodnoj ravnopravnosti, jedno poglavlje je posvećeno sprečavanju i suzbijanju rodno zasnovanog nasilja, čime je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog dalo svoj doprinos za dodatno ojačavanje pravnog okvira Republike Srbije za borbu protiv nasilja nad ženama i devojčicama. Osim toga, u svaki svoj godišnji izveštaj o rodnoj ravnopravnosti, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog uvrstilo je raspoložive podatke o femicidu u Republici Srbiji,   (dostupni javnosti na internet stranici Ministarstva u rubrici „Dokumenta“ – „Izveštaji“), kako bi ojačalo svest o pošasti ovog zla u našem društvu.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog smatra da je, sa jedne strane, potrebno da se zakonski okvir unapredi, a sa druge strane, poboljša primena postojećih zakonskih rešenja. U tom smislu, Ministarstvo će se u svom radu, u okviru svojih nadležnosti, i dalje odlučno zalagati da se obezbede sve pretpostavke za bolju primenu propisa u cilju zaštite i poboljšanja kvaliteta života žena i devojčica u Republici Srbiji. Takođe, Ministarstvo će i dalje davati svoj doprinos u borbi protiv kulture nasilja, uz istovremenu afirmaciju ključnih vrednosti demokratskih društava – vrednosti tolerancije, dijaloga i međusobnog uvažavanja.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!