Ljudski resursi

Deset dobrih saveta projektnim menadžerima

Da bi određena osoba postala projektni menadžer potrebno je da prođe određeno obrazovanje, obuku i praktičan rad.

Znači pored ličnih osobina i stečenih i razvijenih sposobnosti potrebno je sticanje znanja i iskustva. U ovom momentu teško je izričito reći koji vid obrazovanja, obuke i praktičnog treninga je najbolji.

Verovatno to i nije presudno da bi neko postao projektni menadžer. Da li je u pitanju dodiplomsko ili poslediplomsko obrazovanje iz projektnog menadžmenta ili je u pitanju dopunska obuka i trening, koji se preduzima nakog sticanja određenog iskustva u realizaciji određenih projekata, u ovom trenutku velike tražnje za projektnim menadžerima, je manje važno.

U sadašnjem trenutku kada našoj zemlji nedostaje i neprekidno se u oglasima traži veliki broj projektnih menadžera, bitno je da određena osoba poseduje znanja iz projektnog menadžmenta i da želi i može da obavlja ovaj težak i značajan posao.

Takođe je važno da se osoba priprema za profesiju projektni menadžer i sebe usmerava i izgrađuje u oblasti projektnog menadžmenta. U ovom procesu usmeravanja i pripreme mogu biti korisni sledeći saveti kako postati i ostati dobar projektni menadžer.

1.  Razmislite da li imate jaku želju da budete projektni menadžer

2.  Da bi bili dobar projektni menadžer morate biti dobro potkovani znanjem iz projektnog menadžmenta i menadžmenta

3.  Treba da imate dobre menadžerske osobine i sposobnosti

4.  Morate biti spremni da se uhvatite u koštac sa teškim i naizgled nerešivim poduhvatima

5.  Da bi bili dobar projektni menadžer morate biti ambiciozni, energični i samouvereni

6.  Pripremite se za suočavanje sa svakodnevnim problemima i teškoćama

7.  Budite spremni za brzo i efikasno delovanje i stalan nedostatak vremena

8.  Razmislite da li ste spremni i na povremene neuspehe

9.  Pripremite se za rad sa ljudima i efikasno vođenje projektnog tima

10. Proučite dobre i loše strane ove profesije

 

Prof. dr Petar Jovanović, predsednik Udruženja za upravljanje projektima Srbije YUPMA

Udruženje za upravljanje projektima Srbije - YUPMAhttp://www.yupma.org.rs/

Udruženje za upravljanje projektima Srbije - YUPMA je profesionalno, nezavisno i nestranačko udruženje građana.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!