Propisi

Digitalizovano prvih 13 usluga Ministarstva zaštite životne sredine

Prvih 13 usluga Ministarstva zaštite životne sredine namenjenih privredi je digitalizovano i dostupno na Portalu eUprava. Nove elektronske usluge Ministarstva, sa već postojećih 29 usluga za privredu koje su ranije uvedene Programom ePAPIR na Portalu eUprava, čine tek prvi korak u dostupnosti javne uprave kroz elektronsku komunikaciju i sticanje dozvola i licenci na jednostavan i brz način.

Direktor Kancelarije za IT i eUpravu dr Mihailo Jovanović ističe da je Ministarstvo zaštite životne sredine jedno od prvih ministarstava koje se posvetilo digitalizaciji svih usluga koje pruža građanima i privredi.

“Od sada možemo koristiti prvih 13 digitalizovanih postupaka/usluga za privredu u oblasti zaštite životne sredine. Digitalizacijom ovih postupaka olakšavamo i omogućavamo za skoro 2.250 privrednika u Srbiji jeftinije i brže poslovanje prilikom podnošenja i dobijanja dozvola i licenci koje izdaje Ministarstvo zaštite životne sredine. Javnu upravu stavljamo u službu svakog građanina i svakog preduzeća. Obilaženje šaltera više ne sme da bude obaveza ni građana ni privrede”, rekao je Jovanović.

Direktorka Republičkog sekretarijata za javne politike (RSJP), Bojana Tošić, je ukazala da je u tom cilju Vlada obezbedila sveobuhvatan pristup pojednostavljenju i digitalizaciji usluga javne uprave.

“U cilju unapređenja poslovnog okruženja i smanjenja administrativnog opterećenja za privredu, vlada sprovodi sveobuhvatni reformski proces kako bi javna uprava bila u službi privrede i građana. Programom ePapir na jedinstven i sveobuhvatan način Republički sekretarijat za javne politike, u partnerskom odnosu sa privredom i javnim institucijama, kordiniše proces pojednostavljenja i digitalne dostupnosti usluga javne uptrave.

Pripremili smo i učinili javno dostupnim 42 digitalne usluge za naše privrednike na Portalu eUprave i 10 usluga na Portalu Ministarstva za rudarstvo i energetiku. Najveću podršku u digitalizaciji, do sada nam je pružio Fond za dobru upravu Ujedinjenog Kraljevstva i Britanske ambasade u Beogradu kroz projekat Unapređenje poslovnog okruženja u Srbiji, koji je realizovala Međunarodna finansijska korporacija (IFC), kao i GIZ u delu digitalizacije usluga Ministarstva rudarstva i energetike. Da dobro radimo ovaj posao potvrđuje i nagrada koju je Srbija osvojila na globalnom takmičenju u organizaciji Partnerstva za otvorenu upravu, gde je ePAPIR osvojio drugo mesto u konkurenciji 18 evropskih država, kao reforma sa najvećim uticajem na građane i privredu”, istakla je Tošić.

Prvi digitalizovani administrativni postupci Ministarstva zaštite životne sredine, između ostalog, uključuju izdavanje dozvola i izmena dozvola za uvoz/izvoz zaštićenih vrsta divlje flore, faune i gljiva, fluorovanih gasova sa efektom staklene bašte, kao i proizvoda i/ili opreme koji sadrže fluorovane gasove sa efektom staklene bašte.

 

 

 

 

 

 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!