Propisi

Do kraja godine nova Strategija za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma

Ministar finansija u Vladi Republike Srbije Siniša Mali predsedavao je sednicom Koordinacionog tela za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, na kojoj je zaključeno da je znatno unapređen regulatorni okvir i da je Strategija iz te oblasti, od 2015. do 2019. godine, u najvećem delu ispunjena.

Na sednici koja je održana u Vladi Srbije, istaknuto je da će se nova Strategija za spečavanje pranja novca i finansiranja terorizma razmatrati već na sledećem sastanku koji bi trebalo da se održi sredinom oktobra.

Bilo je reči i o planiranom sastanku MANIVALA u decembru u Strazburu, a gde bi za još tri preporuke trebao da bude unapređen rejting Srbije, za šta je pripremljen Izveštaj o napretku Srbije, koji će se ubrzo naći pred Vladom, a razmatran je i sastav delegacije koja će nas predstavljati.

MANIVAL je telo Saveta Evrope koje se bavi procenom usaglašenosti nacionalnih sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma država članica Saveta Evrope sa međunarodnim standardima (FATF).

Ministar Mali je istakao se nastavlja sa usaglašavanjem propisa, koji su direktno vezani za oblast sprečavanja pranja novca i finansiranje terorizma. Menja se niz zakona, među kojima su  Predlog zakona o računovodstvu, Predlog zakona o reviziji i Predlog zakona o državnoj pomoći, koji će se već sutra naći pred poslanicima.

V.d. direktora Uprave za sprečavanje pranja novca Željko Radovanović je rekao da su pomenuti predlozi zakona usaglašeni sa preporukama MANIVALA, a da će pre svega biti unapređen postojeći sistem javnog nadzora i kontrole.

Jedna od najvećih izmena Predloga zakona o računovodstvu i reviziji obuhvata izmenu postojeće regulative, u smislu zabrane krivično osuđivanim pravnim i fizičkim licima i njihovim povezanim licima, kao i saradnicima da budu osnivači i vlasnici pravnih lica i preduzetnici koji se bave pružanjem računovodstvenih usluga.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!