Društvo

Doktorske studije sa međunarodnom diplomom

Fakultet za primenjene društvene nauke (FUDŠ) i Fakultet za medije (FAM) iz Slovenije, od ove godine pružaju mogućnost upisa doktorskih studija sa obavljanjem obaveza na srpskom jeziku, i sticanje medjunarodno priznate diplome.

Doktorski programi su Sociologija i Strateško komuniciranje, i pružaju korisna znanja u rešavanju svakodnevnih izazova kao što su preduzetništvo i biznis, menadžment, ekonomska sociologija, inovacije, komunikacije, liderstvo, javna administracija, vladavina prava, i mnogih drugih oblasti iz društvenog okruženja. 

Ovi ugledni privatni fakulteti, rade po savremenim metodama i programima, i angažovani su na mnogobrojnim EU projektima. FUDŠ je bio prvi fakultet u Sloveniji sa priznatim doktorskim studijama po Bolonji. U sledeće tri godine na njemu će raditi i prestižni Jean Monnet Centar izvrsnosti, koji su nedavno dobili na konkurentom EU konkursu.

Uprava ovih fakulteta je donela odluku da se zainteresovanim ljudima iz Srbije i sa srpskog govornog područja, naravno onima koji ispunjavaju uslove za doktorske studije, pruži mogućnost da se edukuju po svom izboru na srpskom ili engleskom jeziku i pored titule doktor nauka dobiju i medjunarodno priznatu diplomu. Programi pružaju mnogobrojne mogućnosti, pored najsavremenije literature dostupne u biblioteci fakulteta, pristup podacima istraživanja realizovanim na fakultetu, rad u malim grupama, interaktivna predavanja, posvećen i blizak rad sa mentorima, kao i razmenu mišljenja sa kolegama i završenim doktorandima sa ovih fakulteta u okviru specijalno organizovanih konferencija i skupova.

- Izabrali smo da zadržimo pravi duh doktorskih studija i da uz mali broj predmeta naši studenti imaju vremena da se fokusiraju na izabrane teme i stiču konkretna znanja kroz iskustva i istraživanja. Jedan deo edukacije se realizuje u grupama, kao proces razmene ideja, kreativnosti i uzajamnog učenja, a deo kroz samostalno učenje pod nadzorom mentora. Svi zainteresovani studenti se mogu uključiti u istraživačke projekte koje imamo na fakultetu, ali i u naše EU projekte i tako sticati konkretna znanja – izjavio je prof. dr Borut Rončević, dekan Fakulteta primenjenih društvenih nauka i član Upravnog odbora Fakulteta za medije.

Za tri godine konkretnog i kontinuiranog učenja stuču se znanja korisna u biznisu, menadžmentu i strateškom komuniciranju.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!