Društvo

Doktorske studije u Sloveniji

U Beogradu su predstavljeni programi doktorskih studija Fakulteta za primenjene društvene nauke (FUDŠ) i Fakulteta za medije (FAM) iz Slovenije, sa mogućnošću obavljanja obaveza na srpskom jeziku, i sticanja međunarodno priznate diplome.

Pored inovacija u pogledu jezika, koje posebno odgovaraju studentima iz Srbije i regiona, programi su u potpunosti prilagođeni savremenim potrebama studenata: stiče se međunarodno priznata diploma, studije zahtevaju vrlo mali broj dolazaka u Sloveniju, mali je broj predmeta, ali to nikako nisu dopisne ili e-studije, jer najviši kvalitet rada na doktorskim studijama traži kontakt među profesorima i studentima i izgradnju akademske zajednice i socijalnog kapitala.

Kurikulum ovih doktorskih studija obuhvata blisku saradnju s mentorima, teorijska i praktična znanja, kao i unapređenje već stečenih znanja i poslovnog iskustva doktoranada, kroz interaktivni rad i učešće u EU projektima ili istraživanjima na fakultetu.

Prema rečima prof. dr Boruta Rončevića, sociologa, dekana FUDŠ i vođe Jean Monnet Centra izvrsnosti, doktorske studije u okviru kojih je moguće obavljati obaveze na srpskom jeziku su Sociologija i Strateško komuniciranje i to su najsavremeniji programi koji obuhvataju rešavanje svakodnevnih izazova u preduzetništvu i biznisu, zatim menadžment, ekonomska sociologija, inovacije, komunikacije, liderstvo, javna administracija i druge aktuelne i relevantne oblasti. 

 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!