Projekti

Donacija Institutu za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo

Ministarka nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Jelena Begović prisustvovala je svečanoj primopredaji opreme za medicinsku analizu, koju su Institutu za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo (IMGGI) u Beogradu uručili ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Kristofer Hil i stalni predstavnik Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji Jakup Beriš.

Donacija uključuje četiri uređaja za istraživanje i analizu ljudskih i virusnih genoma i sistem za digitalni PCR koji preciznije meri broj virusnih čestica u uzorcima. To će omogućiti tačnu dijagnostiku i određivanje adekvatne terapije za pacijente sa COVID-19 i drugim infekcijama, rano prepoznavanje visokorizičnih pacijenata kojima je potrebna bolnička nega i mapiranje posebno osetljivih pojedinaca na osnovu genetskih markera, kao i brži razvoj novih, inovativnih terapija i vakcina. Ova donacija je vredna 605.000 dolara. Pomenuta oprema će pomoći Institutu da ojača kapacitete Srbije za otkrivanje, lečenje i ublažavanje posledica korona virusa ali i drugih oboljenja i infekcija.

„Veliko mi je zadovoljstvo što sam danas na Institutu gde sam provela 20 godina svoje karijere, i to kao ministar koji je na čelu ministarstva čijim je ponovnim formiranjem, nakon više od 10 godina, obezbeđeno da nauka dobije svoje značajno mesto u društvu“, izjavila je ministarka Begović.

Begović je dodala da su Sjedinjene Američke Države i ovom donacijom doprinele jačanju naučnih i istraživačkih kapaciteta, pre svega vezanih za trenutnu pandemiju, kao i osnaživanju Centra za sekvenciranje genoma i bioinformatiku u okviru Instituta, što će imati uticaja na unapređenje dijagnostike, lečenje drugih bolesti i razvoj novih tehnologija.

Ambasador Hil je rekao da ne postoji oblast koja je složenija, izazovnija i koja daje više nade za budućnost od biotehnologije i dodao da će se mnoga vrata otvoriti kao rezultat istraživanja na ovom institutu u budućnosti.

Prema njegovim rečima, rezultati tih istraživanja će direktno omogućiti svima nama da živimo duže i zdravije živote.

Direktorka Instituta Ivana Strahinić napomenula je da će im nova oprema u prvom redu omogućiti da nastave sa sekvenciranjem i uporednim praćenjem mutacija u humanom genomu i sojeva SARS-CoV-2 virusa, što omogućava prepoznavanje visokorizičnih pacijenata i određivanje adekvatne terapije.

Strahinić je podsetila da je Institut ovlašćena ustanova za obavljanje molekularne dijagnostike retkih bolesti u Srbiji i dodala da je do sada kapacitet za obavljanje velikog broja molekularno-genetičkih analiza na mesečnom nivou bio ograničen.

Nova oprema, nabavljena u okviru ove inicijative, omogućiće da se poveća broj analiza ali i da se krene sa uvođenjem novih koje su se do sada radile samo u inostranstvu, rekla je direktorka.

Pored toga, kako je navela, nova oprema će značajno unaprediti nivo molekularne dijagnostike i uvođenje personalizovanih pristupa u lečenju karcinoma, retkih bolesti, kardiovaskularnih i respiratornih oboljenja, podižući standarde lečenja na najviši nivo.

„Buduća istraživanja će biti fokusirana i na istraživanja genetskih predispozicija za razvoj tumora, kao i na farmakogenomske, epidemiološke i populacione studije kao osnove za dizajniranje novih lekova. Sve ovo će omogućiti efikasno uvođenje personalizovane terapije u Srbiji i regionu. Nova oprema će ubrzati i realizaciju tekućeg Projekta koji se odnosi na sekvenciranje prvih 1.000 genoma populacije na Balkanu“, dodala je Strahinić.

Stalni predstavnik UNDP u Srbiji Jakup Beriš istakao je da ova donacija USAID omogućava istraživanje koje nam daje uvid u potencijal biotehnologije, dodajući da primena biotehnologije u medicini, poljoprivredi i borbi za očuvanje životne sredine može da pomogne da istovremeno dostignemo više Ciljeva održivog razvoja.

Beriš je istakao da će UNDP u Srbiji nastaviti da podržava Vladu Republike Srbije, akademsku zajednicu i privatni sektor da razvijaju biotehnološka rešenja.

Istovremeno, treba   da pripremimo adekvatan zakonski okvir, kako bismo osigurali da se ove nove tehnologije razvijaju, testiraju i koriste za dobrobit čitavog društva, tako da niko ne bude izostavljen, ukazao je on.

Donacija je deo 2,75 miliona dolara vrednog projekta „Zajedno protiv COVID-a“, koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije.

Autor fotografije: UNDP Serbia

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!