Svet građevinarstva-nekretnina

Dr Zoran Đorđević, direktor “EU Build”:  Priprema investicije određuje preko 90 odsto njene uspešnosti

Priprema investicije obično predstavlja 5-15 odsto ukupne investicije, ali suštinski utiče na njene rezultate. Sama izgradnja objekta zahteva lavovski deo novca. Ako priprema nije odgovarajuće urađena, značajan deo tog novca će biti neefikasno potrošen i sama izgradnja će trajati nepotrebno dugo. Ukratko, treba se pametno pripremiti i time investiciju učiniti efikasnom, izjavio je u intervjuu za naš portal dr Zoran Đorđević, dipl.inž.građ., PMP, direktor “EU Build”

Priprema investicije određuje preko 90 odsto njene uspešnosti. Teško je izdvojiti neki poseban primer, ali je verovatno najupečatljivija izgradnja „Ikeine“ robne kuće. Još 2009. godine „Ikea“ je krenula sa pripremama i to je trajalo do 2016. godine. U tom periodu je potrošena minimalna količina novca, ali su stečena sva bitna znanja, obezbeđena optimalna lokacija i donesene sve bitne odluke. Kada je priprema završena, u vrlo kratkom roku je investiran potreban novac, završeno je građenje i investicija je počela da se otplaćuje.

Komentari nisu dozvoljeni za ovaj post.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!