Omladinsko preduzetništvo

Država raspisala konkurs za inovacione vaučere za sektor MSP

Fond za inovacionu delatnost objavio je javni poziv za dodelu inovacionih vaučera, koji su novi mehanizam finansijske podrške namenjen malim i srednjim preduzećima.

Zainteresovani će moći da konkurišu za inovacione vaučere vrednosti do 800.000 dinara.

Ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović istakao je da ključ za jačanje inovacionog ekosistema leži u jakoj vezi između nauke i privrede, te da je cilj programa da se ojača spona između istraživačkih institucija i malih i srednjih preduzeća.

"Ideja je da se finansijski pomažu ona preduzeća koja žele da u saradnji sa fakultetima i institutima inoviraju nešto u svom poslovnom sistemu – proizvod, proces, organizacionu strukturu. Danas je inovacija, sutra konkretno preduzeće, prekosutra vidljiv uticaj na rast srpske privrede", istakao je Popović.

Sve preko portala, bez papira
Dodaje da se sve radi preko portala, bez dostavljanja bilo kakvih papira, te građani tako mogu sebi da olakšaju i život i usluge, a podvlači da je važno da sve bude jednostavno, digitalizovano i bez papirologije

"Još jedan važan segment biće izbegavanje dugačkog procesa odlučivanja. Ovde se ceo proces, od prijave do rezultata odvija za samo sedam dana, nema papira, birokratskih egzibicija, a najveću korist od toga imaće nauka i privreda", naglasio je Popović.

Kako je rekao ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević, ta nova usluga Fonda za inovacionu delatnost ojačaće veze naših naučnih organizacija sa malim i srednjim organizacijama, a novac na raspoalaganju, koje je odvojilo njegovo ministarstvo, iznosi 24 miliona dinara, na osnovu Sporazuma o zajmu između Srbije i Svetske banke kroz projekat za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja.

"Identifikovali smo ključne izazove, i bez jake veze nauke i privrede nema društvenog napretka i zato želimo da približimo inovacije tržištu, što podrazumeva i kontinuirana ulaganja u programe podrške inovacijama", rekao je Šarčević.

Javni poziv je  otvoren do 21. maja. Direktor Fonda za inovacionu delatnost Ivan Rakonjac kaže da je program u pilot fazi, ali da veruje da će dati dobre rezultate i biti u stalnoj ponudi Fonda preduzećima.

Zainteresovana mikro, mala i srednja preduzeća moći će da konkurišu za inovacione vaučere vrednosti do 800. 000 dinara za dobijanje usluga od javnih naučnoistraživačkih organizacija, kako bi rešila tehnički ili tehnološki problem na koji nailaze u svom poslovanju.

Primera radi, za razvoj novih ili poboljšanje postojećih proizvoda, izradu demonstracionog prototipa, različite vidove ispitivanja. Inovacionim vaučerom pokriva se do 80 odsto ukupnih troškova usluge, odnosno preduzeća su u obavezi da sufinansiraju preostali iznos, uključujući i porez na dodatu vrednost.

Javni poziv otvoren je do 21. maja 2018, odnosno, sve dok opredeljena sredstva u iznosu od 24 miliona dinara ne budu utrošena. Vaučeri će se dodeljivati po redosledu pristiglih prijava, u roku od sedam dana od dana dostavljanja prijave.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!