Razvoj

Državne subvencije za lakše zapošljavanje 6.000 ljudi

Nacionalna službe za zapošljavanje  planira da kroz dva programa u ovoj godini zaposli više od 6.000 ljudi.

Plan NSZ je da se tokom ove godine programom subvencija za samozapošljavanje podrži 3.330 nezaposlenih kako bi započeli sopstveni posao, kao i da subvencijama podrže poslodavce u zapošljavanju još 2.710 nezaposlenih.

 Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja, će kroz programe Nacionalne službe, subvencionisati preduzetnike i poslodavce sumom od 150.000 do 300.000 dinara.

Kako navode iz tog Ministarstva za Tanjug, subvencije za samozapošljavanje namenjene su nezaposlenima koji se vode na evidenciji NSZ i koji imaju završenu obuku za započinjanje sopstvenog posla.

Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se u jednokratnom iznosu od 180.000 dinara, odnosno 200.000 dinara u slučaju samozapošljavanja viškova zaposlenih ili 220.000 dinara za nezaposlene osobe sa invaliditetom.

Druga vrsta subvencija koju obezbeđuje NSZ odnosi se na zapošljavanje lica iz kategorije teže zapošljivih, a koji se odobravaju poslodavcima iz privatnog sektora. U ovu kategoriju spadaju mladi do 30 godina starosti - bez kvalifikacija, odnosno sa niskim kvalifikacijama, mladi koji posao traže duže od 12 meseci, Romi, osobe sa invaliditetom, žrtve porodičnog nasilja...

Koliko će ko novca dobiti od NSZ, zavisi od toga koliko je opština razvijena, pa je tako 150.000 dinara namenjeno za građane u bolje stojećim opštinama, pa sve do 300.000 dinara za građane iz manje razvijenih sredina.

Razvoj preduzetništva i podsticanje zapošljavanja u Nacionalnoj službi uključuje i aktivnost koja podrazumeva savetovanje i informisanje u vezi sa samozapošljavanjem, pa tako, kažu u NSZ, plan je da 18.000 korisnika ove godine dobije takvu uslugu.

 

 
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!