Finansijske usluge

EBRD odobrila kredit od 10 miliona evra Addiko banci za mala i srednja preduzeća

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) potpisala je sporazum  sa Addiko bankom o odobravanju dugoročnog kredita u iznosu od 10 miliona evra za razvoj malih i srednjih preduzeća.

Nik Teseiman, generalni direktor za finansijske institucije pri Evropskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD), je rekao da kredit koji je odobren Addiko banci a.d. Beograd predstavlja prvo finansiranje Addiko grupe, a nakon investiranja kapitala u kupovinu banke 2015. godine i EBRD planira da u narednim mesecima proširi saradnju sa Grupom i u drugim zemljama.

Komentari nisu dozvoljeni za ovaj post.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!